Lettkledde kunder strømmer inn i kafeen Cofi på Holtet i Oslo. Sommeren har kommet. Det går i lunsjretter og kaffe i diverse varianter.

Hanne Knutsen og Hanne Solberg startet kafeen i oktober i fjor.

— Jeg ville gjerne jobbe for meg selv. Da jeg fikk tilbud om lokalet var det bare å sette i gang, sier Solberg.

Hun og Knutsen dannet aksjeselskap, og engasjerte tre ekstrahjelpere som stepper inn etter behov. Alt i alt har dermed kafeen skapt fem nye jobber.

På toppen av en hylle står det potter med friske urter som blir plukket rett ned på lunsjrettene.De fem jobbene på Holtet er en dråpe i bølgen av nye jobber i norsk økonomi. Det siste året ble det skapt 64 000 nye jobber i Norge. Tallet omfatter både lønnstagere og selvstendige. Dette er nesten fire ganger så mange som i året frem til første kvartal i fjor.

Det viser nasjonalregnskapet for 1. kvartal i år. Regnskapet lages av Statistisk sentralbyrå (SSB), og er et regnskap for hele norsk økonomi.

Flest private jobber

Både offentlig og privat sektor bidro til jobbveksten det siste året, men private jobber bidro mest. Vekst i staten og kommunene var 2 prosent, mens den var 2,6 prosent i private jobber.

Det er veksten i private jobber som virkelig har tatt av:

I året frem til første kvartal i år ble det etablert hele 48.000 nye jobber i privat sektor. I året frem til første kvartal i fjor ble det skapt bare 11.000 nye private jobber. Men også staten og kommunene gir sine bidrag:

Veksten i offentlige jobber var 16.000 frem til første kvartal i år. Det er godt over dobbelt så mange nye offentlige jobber som i året frem til første kvartal i fjor.

Ingen mister

Jobbveksten skjer overalt. De nye tallene fra SSB viser at nesten ingen næringer mister jobber.

I en av SSBs oppstillinger er de sysselsatte fordelt på 36 næringer og virksomheter. Av disse er det bare to som har en bitte liten nedgang i sysselsettingen det siste året. "Jordbruk og skogbruk" har mistet 2000 jobber, og er nede på 48 000 sysselsatte. Den lille næringen "Trykking og reproduksjon av innspilte opptak" har mistet 1000 jobber, og er nede i 6000 jobber.

Alle de andre 34 næringene og virksomhetene har enten hatt uendret antall jobber eller skapt nye jobber det siste året. Med 11 000 nye jobber er bygg og anlegg enkeltnæringen med sterkest jobbvekst.Ryktene om industriens død er sterk overdrevne. En rekke industrinæringer har rett nok uendret sysselsetting, mens industrien samlet har økt sysselsettingen med 5000 personer det siste året. De økende oljeinvesteringene er svært viktige her.

Jobber i tjenester

I varehandelen ble det skapt 4000 nye jobber siste året, mens det i ulike former for privat tjenesteyting ble skapt rundt 20 000 nye jobber. Den nye kafeen Cofi i Oslo går inn i den sterkt økende sysselsettingen i tjenesteyting.

Kaféeier Solberg synes ikke det uten videre har vært lett å starte opp.

— Det har vært mange utydelige regler og mange skjemaer å forholde seg til, sier hun.

Kunne ikke vare

Veksten i nye jobber det siste året frem til første kvartal i år var mer enn dobbelt så høy som gjennomsnittet for det siste tiåret. Jobbveksten i de elleve årene fra 2000 til i fjor var knapt 1,2 prosent i årlig gjennomsnitt.

Veksten siste året var likevel langt lavere enn i den kraftige oppgangen i 2006, 2007 og 2008. På disse tre årene ble det skapt 260.000 nye jobber, eller nesten 90.000 i årlig gjennomsnitt. Det var for godt til å være sant.

- Jobbveksten gjennom årene 2006-2008 var så høy at den ikke kunne vare. Den ville ha stoppet opp ved at forbrukerne ville ha trukket i bremsene og begynt å spare mer av pengene sine. Men så kom om finanskrisen og sørget for det forbrukerne ville gjort uansett, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i meglerhuset Swedbank First Securities.