Se tabell nederst i saken.

Samordna opptak har til nå registrert rundt 115.800 søkere til høyere grunnutdanning. Det er rundt 7000 flere søkere enn i 2011.

— Dette er det høyeste antall søkere vi har hatt i Samordna opptaks historie, sier Bente Ringlund Bunæs, daglig leder i Samordna opptak.

— Økningen er større enn det veksten i ungdomskullene skulle tilsi, og det er heller ingen nye læresteder eller studier som kan forklare den store økningen. Det ser ut til at det er en økt interesse for høyere utdanning i befolkningen.

Av utdanningsområdene med over tusen studieplasser har teknologiske fag størst økning med en oppgang på 20 prosent. Deretter følger pedagogiske fag (14 prosent), jus (11,8 prosent) og lærer (11,7 prosent).

Overrasket over resultatet? Si din mening i kommentarfeltet eller på våre facebooksider!

Kampanjer

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen det er meget gledelig å se økningen innen teknologiske fag.

— Ikke minst fordi arbeidslivet har så stort behov for teknologisk kompetanse fremover. Det tyder på at regjeringens satsing på realfag og teknologi virker, sier Halvorsen.

De siste tre årene har Kunnskapsdepartementet og samarbeidspartnere gjennomført omfattende kampanjer for å få flere interessert i læreryrket. I løpet av kampanjeperioden har antall førstevalgssøkere til lærerutdanningene økt med godt over 50 prosent (2008-2012).

— Dette er et fantastisk resultat. Det viser at læreryrket nå er mer attraktivt blant ungdom enn på lenge, sier statsråden. I år har vi 2351 flere førstevalgssøkere til lærerutdanning enn vi hadde i 2008.

Førskolelærere for tur

Årets søkertall viser også at det er 671 flere søkere til førskolelærerutdanningen enn i 2011, en økning på 22 prosent. — Etter tre år med nedadgående søkning og en økning i antall dispensasjoner fra kravet om pedagogisk utdanning for pedagogiske ledere i barnehagene, var det klart at noe måtte gjøres. I år har vi derfor også hatt en rekrutteringskampanje for førskolelæreryrket. Det har gitt resultater. Nå er trenden snudd, sier statsråd Halvorsen.

Stabil søkning til helse- og sosialfag

Også helsefagutdanningene har en økt tilstrømning i år på 4 prosent sammenlignet med fjoråret.

Bare til sykepleierutdanningen er det eksempelvis registrert 9010 førstevalgssøkere til 4321 studieplasser. Det er en økning på omlag 6,4 prosent sammenliknet med i fjor.

Vekst i hele landet

Fortsatt er det stor søkning til de største institusjonene i de store byene, men søkertallene viser en økning for mange av høyskolene også utenfor de store byene. Den økte tilstrømningen til lærestedene i de store byene som vi så noen år, har flatet ut.

Fortsatt er kvinnene i flertall blant søkerne: 59,2 prosent kvinner mot 40,8 prosent menn.

Antall søkere til ulike studier:

Utdanningsområde Søknader førstevalg 2011 Søknader førstevalg 2012 Endring i prosent 2011-2012
Estetiske fag 3206 2975 -7,2
Helsefag i alt 25.449 26.480 4
Historie 3254 3212 -1,3
Idrett 3879 3838 1
Infotekn. 2433 2671 9,8
Jus 7574 8465 11,8
Landbruk 399 483 21
Lærer i alt 10.109 11.290 11,7
Mediefag 4158 4236 1,9
Pedfag 1419 1617 14
Realfag 3104 3452 11,2
Reiseliv 672 772 14,9
Samfunn 14.559 14.275 -2
Språk 4596 4930 7,3
Tekno i alt 10.619 12.747 20
Økadm. 13.175 14.321 8,7

Kilde: Samordna opptak

Følg Aftenposten Jobb på Facebook