Etter bruddet i lønnsforhandlingene natt til torsdag ble rundt 22.000 ansatte tatt ut i streik. I pinsehelgen har det ikke vært noen kontakt mellom partene, og denne uken vil mer enn dobbelt så mange tas ut i konflikt.

Og mange flere vil merke streiken på kroppen. Det vil bli vanskeligere eller umulig å få utført mange offentlige tjenester. Barnehager, fengsler, svømmehaller og lostjenesten er blant institusjonene som rammes. Streiken i lostjenesten kan stanse nye forsyninger av drivstoff, noe som kan føre til at det blir knapphet på bensin. At arbeidet med selvangivelsene og utbetalingen av skattepengene blir forsinket som en følge av at Skatt Øst er stengt, er en annen streikevirkning. — Med opptrappingen følger det at stadig flere vil merke streiken, det er så å si ikke til å unngå. Vi regner med at streiken vil merkes godt den kommende uken, sier leder av LO Stat, Tone Rønoldtangen til NTB mandag.

— I det nye uttaket er blant annet ansatte i veisektoren. Dette er et typisk publikumsområde som folk vil merke, sier hun.

Opptrapping tirsdag

Fagforbundet, LOs største forbund, starter opptrappingen allerede tirsdag. Da tas ytterligere 14.738 medlemmer ut i streik, noe som bringer det totale antallet medlemmer i streik opp til 24.228. Mens det i første uttak var hovedsakelig ansatte i administrative stillinger som ble tatt ut, omfatter andreuttaket medlemmer i barnehager, skoler og SFO, idrettsanlegg og svømmehaller, opplyser Fagforbundet.

Resten av opptrappingen følger onsdag. LO stat, som allerede har 3400 medlemmer i departementer og etater ute i konflikt, tar ut ytterligere 1300 i fase to.

YS stat tok ut 1300 medlemmer i første runde og varsler 600 nye. Unio øker sitt uttak med 7300 til 16.000, de fleste av disse i kommunesektoren.

Dispensasjoner

Administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap), som representerer motparten, staten, i forhandlingene, er ordknapp når NTB spør hvor smertegrensen er.

— Jeg registrerer at organisasjonene varsler opptrapping, men kan ikke kommentere utover at streik er et lovlig virkemiddel og organisasjonene selv bestemmer hvem som tas ut i streik, sier hun mandag.

Rønoldtangen sier det ikke er kommet noen signaler om at staten er på gli.

— Det har ikke vært noen kontakt mellom partene i pinsehelgen, sier hun.

De streikende er opptatt av at liv og helse ikke skal settes i fare og gir dispensasjoner der det er nødvendig.

- Vi er veldig bevisst på ikke å ta ut noen som kan gi regjeringen grunnlag for lønnsnemnd, sier lederen i Fagforbundet, Jan Davidsen.

Arbeidsgiverforeningen KS følger med på dispensasjonssøknadene og opplyste fredag at det var sendt inn 1.200 søknader - av disse var 700 innvilget.

Nye forhandlinger tirsdag

Meklingen om lønnsoppgjøret for de ansatte i Oslo kommune tok pause til over pinse og fortsetter tirsdag, opplyser mekler Geir Engebretsen.

Partene satt i meklingsmøte hele fredag, men greide ikke å komme fram til en avtale. Litt før klokken 1 natt til lørdag tok de derfor pause.

Også Akademikerne er fortsatt med staten og Oslo, mens oppgjøret med KS er satt på vent inntil videre.

Forhandlingene mellom Oslo kommune og de fire arbeidstakerorganisasjonene Unio, Akademikerne, YS og Kommuneansattes hovedsammenslutning omfatter over 40.000 ansatte.

Ifølge Frp-politiker Tord Lien har den omfattende streiken skapt irritasjon hos flere politikere på Stortinget, både på venstre- og høyresiden, melder Nettavisen.