• FLERE REISER KOLLEKTIVT: Skyss registerte en økning i passasjertallet i juli. FOTO: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Flere tok buss og bane i juli

Skyss hadde passasjervekst i juli, men sier at det er for tidlig å si om dette skyldes at bompengene har økt.