Den uavhengige granskningen er ventet å bli offentliggjort etter at børsene er stengt fredag. Tallene som blir lagt fram, danner grunnlaget for utbetaling av opptil 100 milliarder euro — 750 milliarder kroner - fra eurosonens redningsfond, et kriselån det var enighet om allerede i juni.

Rapporten offentliggjøres dagen etter at den spanske regjeringen la fram et svært stramt budsjett for 2013, som inneholder kutt for i alt 39 milliarder euro (290 milliarder kroner). De eneste som ble spart var pensjonistene.

Vil kutte selv

Statsminister Mariano Rajoy håper trolig at de brutale budsjettkuttene vil kunne hindre at Spania blir pålagt enda flere kutt i regi EU og pengefondet IMF, slik blant annet Hellas og Portugal har opplevd.

Men fredagens rapport er også viktig for å hindre at landet blir prisgitt sine utenlandske långivere.Granskningen av tåleevnen til de spanske bankene har vært ledet av det amerikanske konsulentselskapet Oliver Wyman. I alt har 14 bankgrupper vært gjennom stresstester. Til sammen utgjør de 90 prosent av Spanias finanssystem.

Råtne lån

Bankene er på konkursens rand på grunn av de mange lånene som ble gitt til entreprenører og privatpersoner under byggeboomen før finanskrisen i 2008.

Ettersom boblen i eiendomsmarkedet sprakk, er mange ikke i stand til å betale tilbake lånene. Kun noen få banker, som storbanken Santander, har fortsatt en solid balanse mellom utlån og kapital.En gruppe banker, som allerede er overtatt av den spanske staten, kommer til å få sprøytet inn kapital fra eurosonens krisefond allerede i november. Blant dem er Bankia, landets fjerde største bank, som har bedt om over 23 milliarder euro i ny kapital. Det var situasjonen i denne banken som tvang spanske myndigheter til å be om kriselån fra andre euroland.