Sparebank 1 SMN vil kutte antallet ledere fra 116 til 50. Konsernsjef Finn Haugan har imidlertid ingen planer om å gå av, og vil gjerne sitte til bankens 200-årsjubileum i 2023. det kom frem under helgens konferanse for Sparebanken i Clarion-hotellet i Trondheim, skriver adressa.no.

— Vi skal bli best på kundeopplevelser, sa Haugan da han lanserte reformprogrammet ved navn «Ny giv».

Desentralisering

Det var på et styremøte i september 2011 at det ble bestemt å gjøre en fundamental omlegging av bankens strategi. Ifølge Haugan var det ingen lett avgjørelse å endre noe som fungerer, men nødvendig. Kundeundersøkelser viste en økende grad av misnøye med banken. I tillegg kom det overveldende respons fra de ansatte om at endringer var nødvendige. Bankens beslutningsystemer var blitt for rigide, ledelsesleddene for mange, og byråkratiet for tungrodd. Avstanden til kundene ble følgelig for lang.

Ledelsen kuttes

Antallet ledelsesledd skal nå kuttes til tre og antallet ledere kuttes fra 116 til cirka 50. De lederne som nå blir overflødige slipper å bli sendt til landsbygden for å drive manuelt arbeid, men vil istedenfor bli omplassert i diverse rådgivnings— og støtteapparatroller. Målet med dette er å bruke mindre ressurser på ledelse og mer ressurser på kundedialog og salg.

Samtidig som ledelsen reduseres, skal makten i større grad flyttes ut til kontorene, hvor det meste av kundekontakten foregår til daglig, skriver adressa.no.

Ingen oppsigelsesrunde

Da DNB tidligere i september presenterte sin nye strategiplan, ble det varslet at banken ville kutte minst ti prosent av alle ansatte frem til 2015. Haugan vil ikke følge i konkurrentens fotspor.

-Det er klart at vi også er nødt til å følge etter konkurrenten med kostnadskutt, men jeg har ikke tro på kuttpakker og oppsigelsesrunder. Det skaper bare misnøye og ødelegger kulturen i organisasjonen, sier Haugan til adressa.no.

Likevel vedkjenner Haugan at det kan bli en gradvis reduksjon av antall ansatte, ettersom lederne som nå omplasseres ikke vil erstattes av nye, samtidig som banken vil være restriktiv på nyansettelser.