Vil rekruttere konsulenter mens oljebransjen stuper