Nedgangen i tredje kvartal svarer til en nedgang på årlig basis på 3,5 prosent.

Tallene tyder på at Japan, som er verdens tredje største økonomi, begynner å merke den svake globale veksten som følge av krisene i Europa og USA.

Også spenningen med Kina den siste tiden kan ha bidratt til de svake tallene fordi den rammer japansk eksport.