Hver fjerde kvinne og hver femte mann jobber skift, viser tall fra norsk arbeidsliv.

Lek med døgnrytmen øker faren for type 2-diabetes — en kronisk sykdom som kan ramme vitale organer som nyrer, nervesystem, hjerte og blodkar. Det viser ny forskning utført av doktor An Pan, dosent Eva Schernhammer og deres kolleger ved Harvard School of Public Health i Boston, USA. Funnene er publisert på nettstedet PLoS Medicine.

Noe du lurer på om skiftarbeid og helse? Send inn dine spørsmål her

Risikolisten

Forskernes konklusjon er at en turnus med kvelds- og nattskift blir farligere og farligere, jo lenger man holder på:

  • 1 - 2 år med kvelds- og nattevakter øker risikoen for type 2-diabetes med 5 prosent
  • 3 - 9 år med kvelds- og nattevakter øker risikoen for type 2-diabetes med 20 prosent
  • 10 - 19 år med kvelds- og nattevakter øker risikoen for type 2-diabetes med 40 prosent
  • 20 år eller mer med kvelds- og nattevakter øker risikoen for type 2-diabetes med 60 prosent

(Her forutsettes en turnus med tre nattevakter og 19 dag- og kveldsvakter pr. måned, se faktaramme til høyre i artikkelen.)

- Denne undersøkelsen skal vi lytte til. Datagrunnlaget er mye større og feilkildene langt færre enn i tidligere studier. Resultatene forskerne kommer frem til, er ganske overbevisende og oppsiktvekkende, sier overlege Trond Geir Jenssen ved nyreseksjonen på Rikshospitalet til Aftenposten.no.

— Selv når man tar høyde for vektøkningen som skjer etter år med skiftarbeid, er risikoen til stede, understreker han.

Tallene gir arbeidstagere, arbeidsgivere og storsamfunnet et helt nytt vurderingsgrunnlag når det gjelder hvem som bør drive skiftarbeid, ut fra et helsemessig synspunkt, mener han.— Enhver som vurderer å jobbe skift, bør undersøke om han eller hun er arvelig disponert for diabetes og i tillegg vurdere sin egen vekt. Om både gener og kroppsvekt øker risiko for diabetes, bør man kanskje tenke seg om før man går løs på en lengre periode med skiftarbeid, sier Jensen.

Det er først etter tre års skiftarbeid at diabetes-risikoen virkelig øker markant.

Årsak: Insulinresistens

- Hva er det ved skiftarbeid som forårsaker type 2-diabetes?

— Dette er ikke helt klarlagt, men vi vet at kroppens hormonbalanse endrer seg i løpet av døgnet. Når man snur døgnet, flyttes gjerne toppene og dalene i hormonkurven. Man kan få en hormonprofil der man blir mindre følsom for det insulinet kroppen selv produserer. Det kalles insulinresistens, forklarer Jenssen.

— Dessuten vet vi at kvelds- og nattarbeid kan gi et stress som øker produksjonen av adrenalin og kortisol. Også dette bidrar til insulinresistens.

— Nå er type 2-diabetes blitt en ganske vanlig sykdom. Hvor farlig er den? - Sykdommen øker blodtrykket og mengden fettstoffer i blodet. Dette trenger man ofte medisin mot. Man er i risikosonen for hjerte- og karsykdommer og hjerneslag. Noen får nyresvikt og trenger rett og slett en nyretransplantasjon. Andre får problemer med synet - diabetes er den viktigste årsaken til blindhet i den vestlige verden i dag, sier overlegen.

- Hvor lenge har du selv jobbet skift?

— Jeg jobbet skift i ti år rett etter turnustjenesten. De fem første årene var jeg ofte på beina om natten. Jeg ble psykisk og fysisk sliten, trøtt i musklene, sier Jenssen.

- Nå jobber du sammen med en hel masse leger og sykepleiere som ikke kan velge bort skiftordninger. Kommentar?

— For noen vil dette helt klart være en tøff belasting, for andre en mindre belastning. Jeg vil si at samfunnet er mye flinkere til å behandle sykdommer enn til å forebygge dem, til tross for at det siste er billigst. Det kollektive ansvaret er ikke godt nok ivaretatt. Ideelt sett burde vi hatt mer individualiserte tilbud, også i yrker som krever skiftarbeid. - Du roper ikke på reguleringer?

— Nei, det ville føre for langt. Noen yrker forutsetter også skiftarbeid. Men det synes som om varigheten for skiftarbeid i antall år er den største risikoen. Hver enkelt bør ta en selvstendig vurdering. Om man er disponert for diabetes ved arv og livsstil, bør man ta en diskusjon med seg selv før man velger å stå i skiftarbeid i en lengre periode.