Den svenske avisen Dagens Industri skriver fredag at de norske, svenske og danske myndigheter, som eier til sammen 50 prosent av SAS, har bedt EU om å godkjenne statlige lånegarantier for 4,7 milliarder svenske kroner (omtrent 4 milliarder norske kroner). Garantiene må til for at bankene som låner SAS penger, skal fornye lånene.

Norwegian-sjefen mener slike garantier, hvis statene går med på å gi dem, vil gi SAS en fordel i den harde konkurransen om de flyreisende.

— Det vil være konkurransevridende. Jeg kan ikke se at det er noe forskjell på garantier og egenkapital. Det er det samme som at de gir ett selskap statsstøtte, og ikke et annet selskap, sier Kjos.

SAS sliter med å få regnskapet til å gå opp, og neste år kan kassen være tom hvis selskapet ikke får fornyet sine lån.

Men for å gi lån krever bankene at de statlige eierne garanterer for pengene ved en eventuell SAS-konkurs. For at statene skal kunne gi slike garantier, må SAS kutte kostnader og selge unna eiendeler, viser to lignende saker som nylig er behandlet av EU-kommisjonen.

Slipper skyhøye renter

SAS er for tiden i forhandlinger med bankene og har varslet at planer om kostnadskutt, ny finansiering og muligens også salg av eiendeler, vil være på plass senest mandag morgen. Dersom bankene får garantier om at statene dekker tap hvis SAS går konkurs, vil flyselskapet sannsynligvis få langt lavere rente på lånene.

— Dette vil gi dem billigere lån, så i prinsippet er det gratispenger. Jeg legger til grunn at SAS må betale renter på slike garantier, men likevel er det gratispenger. Uten slike garantier ville de jo aldri fått lån. Eventuelt ville de fått lån til skyhøye renter. Akkurat det synes jeg er konkurransevridende så det holder, sier Kjos i Norwegian.

Presseavdelingen i SAS har de siste par ukene vært svært lite villig til å kommentere avisenes artikler om de pågående forhandlinger, kostnadskutt og salg. Da Aftenposten.no ringte fredag formiddag, var ikke avdelingen tilgjengelig for kommentar.

Det norske Nærings— og handelsdepartementet har ingen uttalelser å komme med i denne saken nå, får Aftenposten.no opplyst.