Fiskelast sporløst forsvunnet

Alle spor stopper på slakteriet i Gulen. Vogntoget lastet med 16 - 17 tonn ørret, er borte vekk.