Avtalen innebærer at det gis et generelt tillegg på 2.438 kroner per år, noe som er betydelig lavere enn i 2011, og som følger opp resultatet i frontfagene.

— Dersom de lokale aktørene er sitt ansvar bevisst, ligger det an til et oppgjør vesentlig under resultatet fra 2011, sier Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør i Spekter.

Spekter er en av landets fire store arbeidsgiverforeninger og har blant annet NRK, Avinor, NSB, Posten og helseforetakene som medlemmer.

I de videre forhandlingene kreves det at det skal legges vekt på lavtlønn, likestilling, likelønn og hensynet til langtidsutdannede. I tillegg stilles krav om bedring i godtgjøring for arbeid på ubekvem tid og i helgene.

— Vi vet at det går godt økonomisk i mange av Spekters virksomheter. Det forventer vi at våre medlemmer får dra nytte av når forhandlingene fortsetter utover våren, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat.

Tidspunkt for forhandlinger for helseforetakene fastsettes senere.