Det lekker nå gass på femte døgnet fra Elgin-plattformen i Nordsjøen. Total, som er operatøren av plattformen, har opplyst at lekkasjen kommer fra en egen gasslomme om lag 4.000 meter under havets bunn, cirka 1.500 meter over hovedreservoaret.

Eksperter har fryktet at flammen i flammetårnet skulle antenne den brannfarlige gassen og føre til en eksplosjon. Men flammen, som brenner av overskuddsgass, brenner som normalt, ifølge Total, som sier at vinden har sørget for å blåse gasskyen bort fra flammen.

Optimistisk

At gasslekkasjen ikke har økt i omfang, gjør Frederic Hauge i Bellona mer optimistisk.

— Det indikerer at dette kommer opp gjennom brønnen og ikke gjennom geologien på utsiden av brønnen. Og det betyr at man har noen flere muligheter til å kunne gjøre noe med dette, sier Hauge til NTB.

Gassen som lekker ut, inneholder ikke giftig hydrogensulfid, noe som betyr at den høyst sannsynlig kommer fra gasslommer.

— Det betyr at vi forhåpentligvis ikke står overfor en situasjon der hele reservoaret kan komme ut, men at dette kan gi seg etter noen dager eller uker, litt avhengig av hvor store disse gasslommene er, sier Hauge.

Han opplyser at dette også gir mindre alvorlige miljøkonsekvenser.

Stengt ned

Etter at lekkasjen ble oppdaget søndag, er hele plattformen stengt ned og elektrisiteten skrudd av. Til sammen er over 300 mennesker blitt evakuert fra Elgin og en plattform i nærheten.

Plattformen ligger i britisk sektor, 240 kilometer utenfor Aberdeen i Skottland.