• MINDRE Å GJØRE: Daglig leder i Christian Michelsen Research, Arvid Nøttvedt, merker at oljeinvesteringene faller. - Foreløpig har ikke nedskjæringer vært et tema for oss i det hele tatt. Dessuten er det for tidlig å si noe om hvordan dette vil prege oss i månedene fremover. Fokuset nå er å se på hvordan vi kan snu kompetansen vår til å bli mer lønnsom, sier daglig leder Nøttvedt. ARKIVFOTO: EIVIND SENNESET

Selger forskning i motvind

Når oljeinvesteringene faller, rammes også forskerne. Christian Michelsen Research er blant dem som merker dragsuget.