«Tiltaltes handlemåte, hvor han angriper personer personlig på grunn av uenighet om deres utførelse av deres arbeid, det være seg nyttig forbruker­journalistikk eller tilsynsorganer, vurderes som skjerpende».

Formuleringen over er hentet fra dommen mot forretningsmannen Bjørn Just Sjursen (44). Han er av Bergen tingrett dømt til ti måneders ubetinget fengsel. I tillegg må han betale 172.250 kroner i erstatning til 11 personer som tidligere har betalt inn penger for pakketurer til Kroatia med Sjursens reise­selskap Metro Tours.

Dommen inkluderer også brudd på besøksforbud, brudd på pakkereiseloven og bedrageri. Sjursen idømmes kontaktforbud overfor 11 personer han ifølge dommen har opptrådt truende eller skremmende mot.

- Har skapt ubehag og frykt

Tiltalepunktene om trusler og skremmende atferd er viet mye plass i den 27 sider lange dommen. Disse forholdene er grunnen til at Sjursen idømmes ubetinget felles.

«Det må (...) tillegges vekt i skjerpende retning at tiltaltes handlinger har skapt ubehag og til dels frykt hos de fornærmede og deres familier», står det i dommen.

Tingrettsdommer Berit Sangolt trekker også frem at Sjursen er domfelt fire ganger tidligere for tilsvarende forhold, der fremgangsmåten synes å være lik flere av forholdene i denne saken.

«Han synes ikke å ha tatt lærdom av tidligere saker», skriver Sangolt.

Sjursen anker

Sjursen ble frifunnet på ett av punktene i tiltalen. Det gjaldt brudd på bokføringsloven. I retten forklarte Sjursen at hans selskap Metro Tours NUF hadde færre enn 600 bilag i året, og derfor ikke hadde plikt til løpende føringer av regnskapet.

Retten mente forklaringen skapte en stor nok tvil til at Sjursen skulle frifinnes på dette punktet.

Advokat Paal Berg Helland er forsvarer for Sjursen. Han forteller at dommen fra Bergen tingrett vil bli anket.

- Vi var enige i forkant om at han skulle anke dersom han ble domfelt på de sentrale punktene.

Sjursen var selv ikke kjent med dommen da BT var i kontakt med ham fredag ettermiddag, og viste til advokat Helland.

Politiadvokat Trygve Ritland hadde fredag heller ikke fått studert dommen inngående.

- Men jeg konstaterer at den ikke er langt unna påstanden, sier Ritland.

«Avskum» og «satan»

En rekke vitner fortalte under rettssaken om sine opplevelser med Bjørn Just Sjursen. Han ble blant annet dømt for å ha kommet med en rekke trusler mot advokat og daglig leder Signe Eriksen i Reisegarantifondet.

Sjursen har i en årrekke drevet reisebyrået Metro Tours. I august 2011 sendte Reisegarantifondet ut en pressemelding, der de advarte mot Metro Tours og skrev at de var slettet som medlem av fondet fordi de ikke hadde stilt tilstrekkelig garanti.

Dette mener Sjursen i løpet av tre år har kostet selskapet seks millioner kroner i form av kundetap.

I e-poster skal Sjursen ha kalt Eriksen både «avskum», «svin», «satan» og «hore». Hun brast i gråt etter at hun hadde forklart seg i retten.

- Det er klart det har vært en belastning. Det vil være løgn å si noe annet, uttalte Eriksen.

Kraftig ordbruk

På grunn av trusler har Bjørn Sjursen siden 20. april 2012 vært idømt et kontaktforbud mot Eriksen.

- Siden første gang det ble ilagt kontaktforbud og frem til i sommer har jeg mottatt 131 e-poster av truende karakter fra ham. I tillegg har det vært telefoner og vanlig post, sa Signe Eriksen i sin vitneforklaring.

I dommen står det at handlingene mot Eriksen er «av så stort omfang og slik karakter at det ikke bare har påvirket hennes arbeid, men også det private liv».

Sjursen ble også dømt for å ha truet fire kvinnelige journalister i VG, BA og Haugesunds Avis, kvinner i Barne-, likestillings— og inkluderingsdepartementet og en kvinne ansatt hos Nams­fogden i Bergen.