• NY JOBB: Dag Jarle Aksnes har en variert bakgrunn som tidligere regiondirektør for Vestlandet i daværende Vesta forsikring, som markedsdirektør i daværende Vestlandske Salgslag, som flyplassjef på Flesland og regiondirektør for Obos i Bergen. Nå skal han lede turistsatsingen NEC Tourism - Fjord Norway. FOTO: Rune Nielsen

Skal løfte frem våre unike fjorder

De vestlandske fjordene er for lite kjent, mener Dag Jarle Aksnes.