Ungdomsledigheten fortsetter å stige i de kriserammede eurolandene.

Finanskrisen i 2008 og nedturen i eurosonen rammer de unge hardest på arbeidsmarkedet. I Italia gikk litt mer enn 20 prosent av de arbeidssøkende i aldersgruppen 15­-24 år uten jobb vinteren 2008. I desember var andelen steget til 31 prosent, en oppgang på tre prosent siden 2010, viser tall som ble lagt frem i går.

Italia har føyd seg inn i rekken av kriserammede euroland med skyhøy ungdomsledighet: I Spania går annenhver arbeidssøker under 25 år uten jobb. I Portugal mangler 30,8 prosent arbeid. I Hellas, som sist rapporterte tall i oktober, sto 47,2 prosent av de unge i ledighetskø.

5,5 mill. ledige unge

Eurostat anslår at det i desember var 5,49 millioner ledige unge EU-borgere, av dem bor 3,29 millioner i eurosonen. Som andel av arbeidsstyrken utgjør ledigheten 21,6 prosent i eurosonen. For alle aldersgrupper er andelen fortsatt 10,4 prosent. Dette er det høyeste nivået siden våren 1998.

EU-kommisjonen vil nå starte arbeidsgrupper som skal hjelpe landene som er hardest rammet av ungdomsledighet. Flere lærlingeplasser er ett av tiltakene som trekkes frem. I tillegg vil de gjøre det enklere å finne stillinger utenfor egne landegrenser gjennom standardisering av kvalifikasjonskrav. EU vil også støtte nasjonale prosjekter med penger.

Stor bekymring

Den samlede ledigheten i Italia steg til 8,9 prosent i desember, det høyeste nivået siden Italias statistikkbyrå begynte med månedlige tall i 2004. Den sittende teknokratregjeringen har varslet store reformer for å åpne arbeidsmarkedet, særlig for yngre og kvinner. Den vil også gjøre det lettere å ansette og si opp arbeidere på lange kontrakter. I går varslet arbeidsminister Elsa Fornero at hun tar sikte på å få arbeidsmarkedsreformen vedtatt i mars. Det kan by på problemer. For mens de unge lever usikkert, har mange i foreldregenerasjonen gode vilkår.

—  Noen grupper er ubeskyttede og går fra én kontrakt til en annen uten utsikter til stabilisering, mens andre har det meget stabilt med garantert beskyttelse, sier Fornero, ifølge Repubblica.

Til tross for at faren for en akutt bankkrise synes å være redusert i de store eurolandene, er det fortsatt dårlige økonomiske utsikter fremover. Regjeringen i Italia kan derfor ikke regne med hjelp fra de konjunkturene. I januar spådde Det internasjonale pengefond (IMF) at den italienske økonomien vil krympe både i år og neste år.