Foretakene er anmeldt for brudd på bestemmelsen om shortsalg.

Bakgrunnen for saken er at det i månedsskiftet mars/april i fjor ble gjennomført en finansiell restrukturering i det børsnoterte selskapet Reservoir Exploration Technology ASA (RXT).

Finanstilsynets undersøkelser avdekket at en rekke investorer startet å selge nye aksjer før de var registrert i Foretaksregisteret, før prospektet var godkjent og før aksjene faktisk var levert på investorenes konto.

— RXT hadde selv gitt alle aktører tydelige og presise opplysninger om at aksjene ikke var omsettelige før prospektet var godkjent, og aksjene tilgjengelig på den enkeltes konto, sier Geir Holen.

Rutinesvikt

Handelsbanken ser alvorlig på anmeldelsen fra Finanstilsynet.

— Vi har erkjent at vi hadde manglende kontroll i dette tilfellet, men understreker samtidig at vi har håndtert saken med det største alvor. Vi har gjort alt vi mener er riktig for å hindre at dette kan skje igjen, sier Lars N. Sæthre, kommunikasjonsdirektør i Handelsbanken.

Dette skal ha skjedd:

— I april solgte Handelsbanken Capital Markets aksjer på oppdrag fra en kunde. Vår megler spurte kunden om vedkommende hadde aksjene, slik loven krever. Kunden svarte «ja», selv om dette ikke var tilfelle. I henhold til våre rutiner skulle megleren i tillegg ha sjekket om kunden var registrert med disse aksjene på sin VPS-konto. Dette ble ikke gjort. Dette er en feil vi erkjenner, sier Sæthre.

Finanstilsynet har i flere sammenhenger understreket viktigheten av å ha gode rutiner på dette området.

Finanstilsynet ser alvorlig på udekket shortsalg, ettersom dette kan bidra til å svekke tilliten til verdipapirmarkedet.

- Hensynet til en sikker, ordnet og effektiv verdipapirhandel tilsier at det reageres strengt mot de groveste overtrampene av regelverket, sier Holen.

Overrasket

Nordea trodde ikke at Finanstilsynet gikk til det skrittet å anmelde banken.

— Vi har vært i dialog med de over lang tid, og ble derfor overrasket at de gjorde dette nå. Når det er sagt tar vi anmeldelsen på største alvor, sier Hege Resvoll Skaug, fungerende kommunikasjonsdirektør i Nordea.

Hun vil ikke si mer om banken nå har skjerpet rutinene eller om dette har vært en utbredt praksis.

— Våre jurister vil nå vurdere anmeldelsen. Dette er en komplisert sak med mange sider knyttet til seg. Derfor blir det viktig å se nærmere på dette, sier Skaug.

Flere aktører

— Flere av de foretak som er politianmeldt har også tidligere vært gjenstand for undersøkelser og kritikk for mangelfull kontroll av om kundene har tilgang til de finansielle instrumenter de selger, sier seksjonssjef Geir Holen ved seksjon for verdipapirtilsyn i Finanstilsynet.

Finanstilsynet har krevd tilbake tilsammen et titall millioner kroner fra sju investorer etter angivelig ulovlig aksjesalg.

To av investorene har vedtatt, mens Finanstilsynet i samarbeid med Regjeringsadvokaten vil forfølge kravet rettslig overfor de øvrige fem investorene.

— Hensynet til en sikker, ordnet og effektiv verdipapirhandel tilsier at det reageres strengt mot de groveste overtrampene av regelverket. Prosessvarsel er her sendt ut, og stevning vil bli uttatt i løpet av få dager, sier Holen.