EU har siden 2010 i praksis hatt forbud mot import av selprodukter.

Både Norge og Canada mener EU bryter forpliktelsene Unionen har i Verdens handelsorganisasjon, og ba i 2012 WTO om å avgjøre tvisten.

I november i fjor slo WTO fast at selforordningen ikke er mer handelsrestriktiv enn nødvendig. EU får bruke hensynet til folks moralske oppfatning om dyrevelferd som årsak til forbudet.

Norge bestemte seg som Canada å anke avgjørelsen, men ifølge nyhetsbyråene AFP og Reuters ble det torsdag klart at denne ikke førte frem.

WTO har samtidig slått fast at forbudet strider mot WTO-regelverket om ikke-diskriminering. Norge får fortsatt medhold i WTO i klagen på dette.