Aftenposten har de siste ukene fortalt historiene om hvordan stadig flere søreuropeere kommer til Norge for å forsøke å finne seg en jobb.

De flykter fra land som er nedsyltet i statsgjeld og som sliter med en arbeidsledighet som for enkelte av landene har passert 20 prosent, og benytter seg av EØS-ordningen som åpner for fri flyt av arbeidskraft i EU/EØS-området.

— Vi bør gjøre mer

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) har gjort det klart at det ikke er Norges oppgave å redde arbeidsledige søreuropeere, og at de som ikke har et jobbtilbud å dra til bør bli i hjemlandet. Men nå får eurokrisens ofre støtte fra uventet hold:

Nei til EU mener at regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe arbeidsledige mennesker fra nettopp EU. Nå har de sendt et brev til både Arbeidsdepartementet og Utenriksdepartementet med flere forslag.

— Norske myndigheter bør i samarbeid med potensielle arbeidsgivere organisere språkkurs og arbeidstrening til arbeidere som kommer hit. Norge er et rikt land kjent for solidaritet, og da bør vi ha en raus og generøs tilnærming til de menneskene som kommer hit, sier Nei Til EUs leder Heming Olaussen til Aftenposten.no.

- Mange vil kanskje oppfatte det som litt pussig at en organisasjon som er motstander av europeisk integrasjon mener dette?

— Jeg kan forstå at noen tenker det. Men nettopp derfor tror jeg det er viktig at en organisasjon som Nei til EU går foran. VI har alltid fremhevet solidaritet som en av våre bærebjelker i Norge, og nå trenger Sør-Europa den solidariteten. Da er det naturlig at vi i Norge strekker ut en hjelpende hånd, sier Olaussen.

Vil bruke EØS-midler

Organisasjonen mener også at Norge bør bruke en større andel av EØS-midlene på å hjelpe arbeidsløs ungdom i sine respektive hjemland. Regjeringen bruker årlig rundt tre milliarder kroner på tiltak som skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i EU.

Blant landene som får støtte finner vi både Portugal, Spania og Hellas, sammen med flere land i Øst-Europa.

— Vi mener en større andel av disse midlene bør brukes på tiltak for å forebygge ungdomsarbeidsledighet i hjemlandet, og ha som formål å få flere unge mennesker ut i jobb, sier Olaussen.

Paal Frisvold er leder i Europabevegelsen.
CAROLE DEBAE

Europabevegelsen fornøyd

Nei til EUs engasjement for Europas arbeidsledige blir møtt med en smule overraskelse og stor glede i erkerivalens leir.

— Jeg merker meg at Nei til EU nå har et mer nyansert forhold til EØS-samarbeidet, og det er positivt, sier Europabevegelsens leder Paal Frisvold.

Han mener den økte arbeidsinnvandringen til Norge fra Sør-Europa viser at det felleseuropeiske arbeidsmarkedet fungerer slik det skal, men er helt enig i at det kan gjøres mer for å legge til rette for en bedre integrering av arbeidsinnvadrere som kommer til Norge.

— Jeg synes den holdningen Bjurstrøm forfekter er lite konstruktiv. Det er ikke så lett å komme til Norge som spanjol og skaffe seg jobb i løpet av tre måneder. Vi kan helt klart bli bedre på å legge til rette for disse, og der støtter jeg Nei til EU fullt og helt, sier Frisvold.