Utlendingsdirektoratet (UDI) går nå ut med et nytt tilbud til norske arbeidsgivere som står i kø for å få fagfolk fra alle verdensdeler inn i landet.

– Dansere må være fleksible. Dans er en livsstil, ikke en jobb. Vår karrière er kortere enn i andre profesjoner. Vi kan ikke kaste bort tiden. Vi trenger fleksible regler for å jobbe over landegrensene, uten lange ventetider, sier Maiko Nishino, opprinnelig fra Japan og en av Nasjonalballettens profilerte utøvere.

Bedrifter som ofte er «kunde» hos UDI, får nå egne kontaktpersoner som skal bidra til at norske virksomheter kan hente kompetent arbeidskraft raskere enn før fra resten av verden, utenfor EØS-området i Europa.

Kritikk

Det er en forbedring som imøtekommer kritikerne i næringslivet som tidligere har omtalt regelverket for denne type arbeidsinnvandring som både firkantet og som forsinkende mellomledd.

– Positivt, sier Paul Chaffey, som leder kunnskapsbedriftenes organisasjon Abelia.

– Arbeidsgiverne skal få tilgang til våre fagfolk for å håndtere det kompliserte regelverket som de står overfor når en arbeidstager skal loses inn i det norske samfunn, sier direktør Ida Børresen i UDI.

Kontaktpersonen skal også hjelpe arbeidsgiverne og deres søkere fra land utenfor EØS-området til å komme raskere i gang med å søke om skattekort, skaffe seg personnummer etc.

Hun erkjenner at det tidligere ofte tok for lang tid å behandle slike saker om arbeidsinnvandring. Nå skal ressursene spisses ytterligere mot behovene i arbeidslivet, forteller Børresen. Bedrifter som registrerer seg hos UDI, får sjansen til å spørre etatens spesialister om regelverket og på den måten bidra til en raskere saksbehandling.

Også kunstnere

Det er ikke bare ingeniørtunge bedrifter som Det Norske Veritas eller Aker Solutions som importerer fagfolk fra utlandet. Operaen og Nasjonalballetten er virksomheter som må hente utenlandske kunstnere til Norge.

– Norge er en nokså ung ballettnasjon og trenger ressurser utenfra. Vi er helt avhengig av internasjonal arbeidskraft, blant annet når dansere blir skadet, sier Nasjonalballettens sjef Espen Giljane.

– Tenk deg store forestillinger som Nøtteknekkeren eller Svanesjøen. Da trenger vi utenlandske utøvere ganske omgående. Og da har vi behov for rask behandling hos myndighetene, sier ballettsjef Espen Giljane.

– Vår innvending har vært at systemet for arbeidsinnvandring har vært laget for å holde folk ute fra Norge snarere enn å hilse dem velkommen til norsk arbeidsliv, sier administrerende direktør Paul Chaffey i kunnskapsbedriftenes organisasjon Abelia. Han mener derfor at UDIs tiltak er positivt.