— Etter min oppfatning er penger bare blitt flyttet rundt der det har vært behov for det, sier advokat og partner Atle Birkeland i Advokatfirmaet Kyrre.

Han er bostyrer for flere av selskapene i det tidligere utelivskonsernet KJS. Mandag leverte han sin sluttinnberetning for KJS-selskapet Zachariasbryggen Restauranter, som gikk konkurs 11. januar i fjor.

Mener lån var null verdt

Ifølge Birkeland hadde Zachariasbryggen Restauranter på konkurstidspunktet et krav på 3,3 millioner kroner mot morselskapet KJS Holding og et annet krav på 14,8 millioner mot KJS Servering. Dette var penger som var lånt ut.

Mens det første selskapet måtte i gjeldsforhandlinger, gikk KJS Servering konkurs i høst. Bostyrer mener kravene som ble ført opp som eiendeler ikke var reelle.

— Vi kan konstatere at det i regnskapet er ført opp aktiva som viste seg å være ingenting verdt, sier han.

— Bostyrer ser hva som har skjedd i ettertid. Vi har måttet handle ut ifra situasjonen der og da, sier tidligere styreleder Steinar Knutsen.

Anmeldt

Birkeland mener den tidligere ledelsen i selskapet ikke gjorde jobben sin, og har anmeldt dem til politiet etter mistanke om økonomisk utroskap.

Det er Steinar Knutsen, Per Jørgensen og Terje Johan Skjelbred som utgjør K, J og S'en i KJS.

Bostyreren mener det også kunne være grunnlag for å saksøke de tidligere eierne, men skriver at de ikke er søkegode, som er juristenes svar på at man mener det ikke er penger å hente.

— Jeg legger til grunn at dersom de var søkegode, ville det ikke vært unaturlig å se på om man skulle gått til søksmål, sier Birkeland.

- Pantsatte svigermor

Steinar Knutsen, som var styreleder i Zachariasbryggen Restauranter, legger ikke skjul på at lommene er tomme.

— Men er det virkelig slik at de gamle utelivskongene i Bergen ikke sitter igjen med noe penger?

— Det kan jeg bekrefte at vi ikke gjør. Vi har lagt alle våre penger inn i selskapene. Senest fire måneder før konkursen tilførte vi millioner av kroner. Vi pantsatte både hus, hytte, hund og svigermor, sier Knutsen, med et aldri så lite glimt i øyet.

Han er imidlertid bastant på at 25 år i utelivsbransjen ikke gjort dem rike.

— Hvis noen vil lete etter penger, er de hjertelig velkomne.

Etterlyste sikkerhet for lån

Av bostyrers rapport fremgår det at verdiene i konkursboet etter Zachariasbryggen Restauranter er 12 millioner lavere enn kravene fra kreditorer. De største fordringshaverne er Nav Lønnsgaranti, Måkestad Engros, Hansa Borg Bryggerier og Sotra Entreprenør.

Birkeland reagerer på at KJS overførte penger mellom de ulike selskapene i konsernet, uten å stille nødvendig sikkerhet for lånene.

Steinar Knutsen mener de har drevet slik det er vanlig i et konsern:

— Vi har flyttet pengene der det har vært behov for dem. Det er grunntanken i et konsern. Så lenge vi satt på alle selskapene, hadde vi fullstendig kontroll på likviditeten til en hver tid.

Knutsen sier han tar kritikken fra bostyrer «til etterretning».

— Vi er ikke finansfolk, men driver restauranter. Vi har fått bistand fra økonomer og har handlet i god tro, men er naturligvis ansvarlig for våre handlinger. Samtidig er det et tankekors at vi i 15- 20 år har drevet slik uten å ha fått noen tilbakemeldinger på at det er tvilsomt eller ulovlig.

Sist uke anmeldte Atle Birkeland den tidligere KJS-ledelsen for mulig økonomisk utroskap etter konkursen i selskapet KJS Sportsbar.

FØR: Slik så Per Jørgensen (til v.) og Steinar Knutsen ut i 1990 da de fristet med rullettbord på Zachariasbryggen.
ODD E. NERBØ