• FRYKTER REFORMER: Velferdskuttene i Sør-Europa vil forplante seg nordover, trore den tyske forfatteren Jürgen Roth. - De tradisjonelle partnerne som bygget velferdsstaten er i ferd med å rive den ned, sier han. FOTO: ADRIAN JOACHIM FOTO: ADRIAN JOACHIM

De nyliberales lydløse maktovertakelse

De nyliberale har utnyttet krisen i Sør-Europa til å gjennomføre hele sin agenda med velferdskutt, privatisering og skattelettelser for de rike, sier den tyske forfatteren Jürgen Roth.