- Unormalt lav rente i hele år

Spesialistene tror på et godt år.