Nortura tar kraftige grep etter kostnadssjokk

(E24) Nortura-tallene er kraftig svekket, og konsernet varsler kraftfulle tiltak. Anlegg i dyre strømsoner kan bli stengt eller midlertidig flyttet.

Bildet er av et av Norturas anlegg på Rudshøgda.
Publisert: Publisert:

Konsernet, som kaller seg «bondens selskap», fikk et resultat før skatt på minus 72 millioner kroner for andre tertial, skriver E24.

Det er en nedgang på 433 millioner kroner fra samme tertial i fjor, som endte med 361 millioner i overskudd, skriver Nortura i tertialrapporten.

Nortura tynges hardt av økte energikostnader. Disse alene økte med 96 millioner kroner i perioden mai til august.

Dagligvaresalget har blitt redusert med ni prosent i perioden, ifølge selskapet. Selv om salget til restauranter, hoteller og kantiner har økt, kompenserer det ikke tilstrekkelig for fallet i dagligvaresalget.

«Dette har bidratt til en lavere kapasitetsutnyttelse på anleggene og svekket lønnsomhet», skriver Nortura.

Selskapet er en dominerende produsent av kjøtt og egg, og er resultat av en sammenslåing av Gilde og Prior.

Vurderer å flytte nordover: – En konsekvens av strømprisene

Vurderer å stenge eller flytte anlegg

Som følge av situasjonen har Nortura iverksatt en kortsiktig tiltakspakke for å spare mellom 70–90 millioner kroner i inneværende år.

Selskapet vil også se på om enkelte anlegg kan stenges eller om aktivitet kan flyttes midlertidig til områder med billigere strøm.

«Nortura iverksetter umiddelbare og kraftfulle tiltak», skriver selskapet.

«Dette innebærer sterk kostnadsstyring ut året. Det utredes også muligheter for stenging av enkelte anlegg og midlertidig flytting av aktivitet til gunstigere strømsoner», skriver selskapet.

Det har over lengre tid vært høye strømpriser i sørlige deler av Norge, mens strømprisene i Midt-Norge og Nord-Norge har vært langt lavere. Nortura har tidligere advart om fare for permitteringer.

Strømprisen så langt i 2022

– Alvorlig og svakt

– Resultatet er alvorlig og svakt, sier konserntillitsvalgt Kenneth Johansen i Nortura til E24.

– Det er jo naturlig å tenke at det blir iverksatt kostnadstiltak. Strømkostnadene er en stor andel av Norturas kostnadsbase. Nå er det naturlig å se på hvordan man kan ta ned den kostnaden, i tillegg til andre kostnadsreduserende tiltak for å få et forsvarlig resultat, sier han.

Han mener det er for tidlig å si om det kan bli nedleggelser eller flytting av anlegg i sør til områder med lavere strømpris nord for Dovre.

– Noe konkret har det ikke kommet enda. Men det naturlig at administrasjon og ledelse vil lete med lys og lykte etter tiltak. Så høye priser som vi ser er ikke bærekraftig over tid, sier Johansen.

Konserntillitsvalgt Kenneth Johansen i Nortura.

– Frykter du nedstenginger sør i landet?

– Det er klart at hvis dette skjer, så vil det berøre de ansatte på våre fabrikker. Men hvordan disse prosessene rigges, det er for tidlig å si. Eventuelle forslag til tiltak vil også bli forelagt styret for vurdering, sier han.

På lengre sikt vil Nortura fortsette gjennomføringen av det de kaller en «ny helhetlig industristruktur». De vil også gjøre grep for å forenkle og tilpasse forretningsmodellen for å møte endringene i markedet, melder selskapet.

E24 har prøvd å få en kommentar fra Nortura-ledelsen, som opplyser at de ikke kan kommentere resultatet før etter klokken 12.

Melder om kraftig prisvekst

Norturas brutto driftsresultat (ebitda, eller inntjening før renter, skatt og nedskrivninger) har også rast nedover sammenliknet med andre tertial i fjor.

Norturas ebitda var på 168 millioner kroner i andre tertial i år, ned fra 568 millioner kroner i andre tertial i 2021.

«Den svake resultatoppnåelsen er en konsekvens av den kraftige prisveksten på innsatsfaktorer i kombinasjon med et lavere dagligvaresalg. I tillegg har dataangrepet og gjenoppbygging av applikasjoner fortsatt gitt noen merkostnader i 2. tertial», skriver Nortura i rapporten.

Nortura ble tett opp mot juletider i fjor utsatt for et dataangrep. Angrepet kostet selskapet 36 millioner kroner.

Ønsker statens hjelp

Nå håper konserntillitsvalgt Kenneth Johansen i Nortura på hjelp fra politikerne. Stortinget ble denne uken enige om strømstøtte til næringslivet, men der er taket 3,5 millioner kroner.

Det hjelper lite for Nortura, som opplever at energikostnadene øker med titalls millioner.

– Nortura har vært tydelig på at vi ikke kan leve med disse energikostnadene over tid. Konsekvensene blir for store, og dette har vi signalisert overfor politikerne, sier Johansen.

– Hva mener dere staten kan gjøre?

– Dette må være et politisk anliggende. Energikostnadene veltes til syvende og sist over på forbrukerne. Vi må sikre at vi får dekket våre kostnader. Men en eventuell støtteordning må selvsagt være rettferdig, slik at man unngår konkurransevridning, sier han.

– Er du bekymret for at en slik ordning ikke blir noe av?

– Jeg har en klar forventning av at det kommer ordninger på plass slik at næringslivet ikke kveles. Det som har kommet av ordninger så langt er ubetydelig, sier Johansen.

– Jeg forstår at det ikke bare er å åpne honningkrukken og ha et frislipp, men jeg håper at politikerne kan komme med gode, målrettede tiltak som samtidig ikke vrir konkurransen og som ikke skiller mellom stor og liten, legger han til.

Publisert: