SSB venter boligprisfall de neste to årene

Statistisk sentralbyrå (SSB) tror det går mot svakere tider i norsk økonomi og venter rentekutt allerede neste år.

NYE PROGNOSER: SSB-sjef Geir Axelsen presenterer nye utsikter for norsk økonomi.
Publisert: Publisert:

– Bred prisvekst, økte renter og svakere vekstutsikter internasjonalt gir lavkonjunktur i Norge de nærmeste årene, skriver SSB i sine ferske prognoser for økonomien, ifølge E24.

Byrået tror likevel at renten settes opp med 0,5 prosentpoeng i september, deretter 0,25 prosentpoeng ved de to neste rentemøtene i år til en topp på 2,75 prosent.

– Vi legger til grunn at Norges Bank prioriterer å dempe inflasjonen nå, og dermed setter opp renten til tross for svak vekst i økonomien, sier SSB-sjef Geir Axelsen.

Men allerede neste år går det mot rentekutt.

– Mot slutten av 2023 vil vi ifølge prognosene være i en situasjon hvor inflasjonen har kommet ned, mens arbeidsledigheten har økt og aktiviteten er lav. Da anslår vi at Norges Bank vil sette ned styringsrenten igjen for å stimulere økonomien, sier Geir Axelsen.

Les også

Syv «dødssynder» ved boligkjøp: − Kan senke boligens verdi

Boligprisfall

SSB anslår fire rentekutt fra slutten av 2023 og utover i 2024, slik at styringsrenten kommer ned igjen til 1,75 prosent. Det tilsier en boliglånsrente på i overkant av 4 prosent i 2023 og 2024 før den blir litt lavere i 2025.

Samtidig venter byrået et boligprisfall på 2,5 prosent både i 2023 og 2024.

– Årsaken er i hovedsak svakere realinntektsvekst som følge av økte priser, lavere sysselsetting og høyere renter, sier Axelsen.

Norges Bank hevet renten med 0,5 prosentpoeng for andre gang på rad i august til 1,75 prosent. Samtidig ble det varslet ytterligere renteoppgang på det kommende møtet 22. september, uten at det ble sagt med hvor mye.

Det er bred forventning om at renteoppgangen vil legge en demper på boligprisveksten, som skjøt fart etter at renten ble kuttet til null i pandemien.

SSBs prognoser

Oppjusterer inflasjonsanslag

Renteoppgangen kommer som svar på den kraftige inflasjonen, som har steget til langt over målet på to prosent som sentralbanken styrer etter.

SSB oppjusterer anslaget for total inflasjon (KPI) til 5,7 prosent i år, et helt prosentpoeng høyere enn de ventet før sommeren.

– Økte strømpriser bidrar mye til det økte anslaget, både direkte og gjennom kostnadsoverveltinger som gjør at andre priser øker. Generelt er prisveksten svært bred, sier Axelsen.

Høyere lønn

SSB nedjusterer anslaget for årslønnsveksten i 2022 til 3,8 prosent, som betyr en reallønnsnedgang på 1,9 prosent.

– Vi venter imidlertid at lønnsveksten øker en god del neste år, samtidig som inflasjonen kommer ned. Det betyr at reallønnen, og dermed kjøpekraften, vil øke igjen i 2023, sier Geir Axelsen.

Årslønnsveksten anslås til 4,4 prosent i 2023, samtidig som inflasjonen trolig kommer ned til 3,5 prosent.

Kutter vekstutsiktene

SSB ser også betydelig svakere utsikter for den økonomiske veksten både i Norge og internasjonalt.

– Internasjonal økonomi er preget av stigende priser og fallende etterspørsel. Det bidrar også til å dempe vekstutsiktene i Norge.

BNP Fastlands-NorgeBNP Fastlands-NorgeDen økonomiske vekten i Norge utenom olje- og gass og utenriks sjøfart anslås å øke med 3,2 prosent i 2022, før veksttakten faller til 1,5 prosent i 2023 og 1,3 prosent i 2025.

– Dette er en nedjustering i vekstanslagene for norsk økonomi på om lag to prosentpoeng for årene 2022 til 2025 samlet. Det innebærer at norsk økonomi vil være i en lavkonjunktur i årene fremover, sier Axelsen.

Her finner du tallene hos SSB
Publisert: