Finansdepartementet: Ikke behov for norske tiltak i det finansielle kraftmarkedet nå

Finansdepartementet mener de svenske og finske tiltakene er tilstrekkelige for å redusere risikoen. Statkraft støtter beslutningen om å avvente situasjonen, men er forberedt på «ulike scenarioer».

Publisert: Publisert:

Norske myndigheter følger nøye med på utviklingen i det finansielle kraftmarkedet, og har løpende kontakt med andre nordiske myndigheter, opplyser Finansdepartementet i en pressemelding.

Vurderingen per nå er at tiltakene som er varslet i Sverige og Finland vil redusere risikoen for uro i det finansielle systemet.

«Det ikke er behov for norske tiltak rettet mot norske selskaper nå, men behovet blir vurdert fortløpende», heter det videre.

Departementet begrunner dette med at norske vannkraftprodusenter har høy lønnsomhet, og at de så langt ikke antas å ha utfordringer med å finansiere seg i det private markedet.

Både Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Norges Bank og Finanstilsynet følger nøye med på utviklingen, opplyser de.

Kan bli store utslag mandag

Fredag opplyste Russland at gassrørledningen Nord Stream 1 mellom Russland og Tyskland ikke vil åpne som planlagt.

Dette kan føre til store utslag i kraftmarkedene mandag. Dette markedet har de siste to ukene allerede vært preget av enorme svingninger, og flere selskaper har varslet om at de påvirkes av økte marginkrav.

Dette er en type sikkerhet eller depositum, som selskaper på Nasdaq må stille med når de handler kraft. Med dagens kraftpriser ligger marginkravene på skyhøye nivåer.

Les også

Energi Norge: Oppfordrer regjeringen til å forberede krisegrep

– Hvis vi ikke handler, er det en alvorlig risiko for forstyrrelser i det finansielle systemet, som i verste fall kan føre til en finanskrise, sa Sveriges statsminister Magdalena Andersson lørdag.

Da varslet Sverige likviditetsgarantier på flere hundre milliarder svenske kroner til nordiske og baltiske energiselskap. Dette for å hindre en ny finanskrise.

– Hadde vi ikke agert, hadde vi risikert kraftprodusenter i teknisk konkurs mandag morgen, sa Sveriges finansminister Mikael Damberg under en pressekonferanse søndag.

Les også

Sverige med hastegrep: Kan være større enn et «Einar Aas-øyeblikk»

Opptil 250 milliarder svenske kroner vil stilles i garanti til kraftselskapene på oppgjørssentralen Nasdaq Clearing i 2022 og 2023.

Den ligger i Stockholm og brukes av kraftselskaper i hele Norden. Også norske selskaper på Nasdaq Clearing vil omfattes av garantiordningen, påpeker finansministeren.

Søndag ettermiddag meldte Reuters at også Finlands regjering planlegger å tilby energisektoren likviditetsgaranti. Denne er på 10 milliarder euro, melder nyhetsbyrået.

Statkraft: Vil fortsatt være svært volatilt

Her hjemme støtter Statkraft norske myndigheters beslutning om å avvente tiltak. Selskapet ønsker ikke å spekulere i mulige utfall de neste dagene:

– Vi ønsker ikke å spekulere i dette, utover at markedet vil fortsatt være svært volatilt, særlig på grunn av usikkert rundt gassflyten mellom Russland og Europa, sier konserndirektør for Marked, Hallvard Granheim til E24.

– Sverige og Finland frykter kraftkollaps. Hvorfor er situasjonen annerledes i Norge?

– Noen norske kraftprodusenter og kraftforbrukere har en større grad av fysiske, bilaterale kontrakter. Dette skaper litt mindre press på likviditeten.

Hallvard Granheim, konserndirektør Marked, i Statkraft.

– Forberedt på ulike scenarioer

– Hvis det blir en såkalt kraftkollaps - er det tidsnok å komme med norske tiltak da?

– Vi ser at norske myndigheter følger situasjonen tett og mener det er en god strategi, sier Granheim.

Han opplyser at den største andelen av Statkrafts prissikring er langsiktige, fysiske kontrakter uten marginkrav, og at selskapet dermed ikke eksponeres for den samme likviditetsrisikoen i like stor grad som andre.

– Samtidig har Statkraft forberedt seg på ulike scenarioer for likviditetssituasjonen, og holdt en unormal høy likviditetsbuffer slik det også fremkommer av vår rapporterte kontantbeholdning.

Konserndirektøren understreker at han ikke er bekymret for Statkrafts håndtering av situasjonen.

Les også

Finland vil gi 10 milliarder euro i garanti til energisektoren

Kraftnæring i dialog

Søndag ettermiddag uttalte Energi Norge-leder Knut Kroepelien til E24 at den norske kraftnæringen jobber på spreng for at selskapene skal unngå «uhell» de neste dagene.

– Vi har vært i kontakt med våre medlemmer slutten av uken og i løpet av helgen for å kartlegge situasjonen i Norge og har etablert rapporteringsrutine direkte til departementet hvis noen skulle komme i vanskeligheter, sier han.

Foreløpig tyder mye på at de norske aktørene har vært dyktige til å redusere behovet for å sikre seg på Nasdaq, fordi de har funnet muligheter til å inngå avtaler direkte med andre, sier Kroepelien.

Dette kalles bilateral handel.

– Vi har oppfordret myndighetene til å nå etablere kontakt med svenske myndigheter og forberede en tilsvarende ordning i Norge hvis det skulle bli behov for dette.

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert: