Meglertopp taler Norges Bank midt imot: – Boligprisene vil fortsette å øke

Grethe Meier i Privatmegleren tror boligprisene vil fortsette å øke til tross for nok en renteheving torsdag.

Meglertopp Grethe Meier mener Norges Bank burde hevet renten med 0,75 prosentpoeng for å gi norsk økonomi «en hestekur».
Publisert: Publisert:

Mens sentralbanken og de fleste økonomer venter et boligprisfall neste år, mener Grethe Meier, administrerende direktør i Privatmegleren, at prisene vil fortsette å øke.

– Jeg tror vi får en svak oppgang på et par-tre prosent neste år. Det skyldes at tilbudssiden er fortsatt lav i forhold til normalnivået, og kommer til å forbli lav som følge av lite boligbygging og høye byggekostnader, sier Meier.

Videre viser Meier til at arbeidsledigheten lav og rentene på et akseptabelt nivå for de fleste.

– Vår opplevelse er at folk er mer engstelige for at øvrige utgifter øker enn rentenivået, sier hun.

– Alle tenker nok at jeg gråter for min syke mor. Men det er verdt å huske at mange økonomer forventet en kollaps i boligmarkedet lenge før sommeren. Nå ser vi hva som har skjedd, sier Meier og viser til den overraskende sterke boligprisveksten i august.

boligpris

Ønsket økning på 0,75 prosentpoeng

Norges Bank satte torsdag opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 2,25 prosent. Dette er det høyeste rentenivået siden 2011.

Sentralbanken tror boligprisene vil falle med fire prosent i løpet av det neste året, som følge av økte utlånsrenter.

Grethe Meier tror ikke rentehevingen vil påvirke boligprisene i nevneverdig grad. Selv hadde hun foretrukket at sentralbanksjef Ida Wolden Bache slo til enda hardere.

– Jeg hadde ønsket meg at Norges Bank økte renten med 0,75 prosent. Jeg tror vi ville vært tjent med en rask hestekur for å få ned forbruket og prisveksten, enn å dra dette ut i tid, sier hun.

Venter ingen stor endring

Heller ikke Are Oust, førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen, tror på et stort boligprisfall neste år.

Boligforsker Are Oust ved NTNU.

– Mitt beste tips for neste år er en flat boligprisutvikling, sier boligforskeren.

Oust tror man overvurderer effekten økte renter i seg selv vil ha på boligprisutviklingen. Han peker på sysselsettingen og psykologi som de to viktigste faktorene som vil påvirke boligprisutviklingen fremover.

– Hvis en renteøkning på 0,5 prosentpoeng skulle føre til høyere arbeidsledighet, vil det sannsynligvis gi en negativ utvikling i boligprisene, sier han.

– Dersom boligkjøpere ikke tror det er lønnsomt å kjøpe, og blir sittende på gjerdet, kan det skje ganske store endringer i boligmarkedet i løpet av kort tid. Dette er effekter det er vanskelig å forutse, sier han.

I pengepolitisk rapport, peker også Norges Bank på at norske husholdninger kan være mer sensitive for renteøkninger enn sentralbanken legger til grunn. Dette kan føre til et større boligprisfall enn forventet.

«Endringer i husholdningenes forventninger til boligprisutviklingen kan også bidra til et større boligprisfall enn anslått, for eksempel ved at mange fremskynder boligsalg og utsetter boligkjøp».

Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken, tror prisvekst og økte renter gjør at færre får anledning til å spare penger til å kjøpe bolig.

– Blir en tøff vinter

Blant økonomene er det bred enighet om at renteøkningene vil føre til et fall i boligprisene neste år. Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken, sier banken tror boligprisene vil falle med tre prosent neste år.

– Det blir en tøff vinter for norske husholdninger. Færre vil få anledning til å spare opp egenkapital, og flere potensielle boligkjøpere vil trolig bli sittende på gjerdet. Vi tror dette vil føre til at boligprisene vil falle litt mer normale sesongtrender skulle tilsi, sier hun.

«Reddes» av lønnsveksten

Midtgaard peker på lønnsvekst og begrensninger på tilbudssiden for å forklare hvorfor Handelsbanken likevel venter et mindre boligprisfall enn blant andre Norges Bank.

– Vi forventer at vi får en nominell lønnsvekst på 4,5 prosent. Det vil gjøre at husholdningene i større grad vil takle rentehevingene som vil komme på løpende bånd også fremover, sier seniorøkonomen.

– Lønnsveksten og begrensninger på tilbudssiden, som følge av høye byggekostnader og lite boligbygging, vil dessuten bidra til å dempe det potensielle boligprisfallet som følger av økte renter, sier hun videre.

DNB: Venter utflating

DNB Eiendom tror på en utflating av priser fremover.

– Selv om det har vært mye snakk om økt rente har dette enda ikke satt noe stort preg på boligmarkedet. Alle er klar over at renten skal opp, og vi må ikke glemme at vi fortsatt holder oss på et helt normalt rentenivå historisk sett, skriver eiendomssjef Renate Sørestrand-Hansen i en e-post til E24.

Høyere renter vil nok bidra til å legge en demper på prisutviklingen på sikt. Det er en av grunnene til at vi tror på en utflating av prisene, og eventuelt en svak negativ utvikling for boligprisene etter hvert, skriver hun videre.

Renate Sørestrand-Hansen, sjef i DNB Eiendom
Publisert: