Spreier glede langs heile kysten

Statoils vedlikehaldskontraktar verd knapt 50 milliardar kroner sikrar 5000 arbeidsplassar. Bergens oljemiljø er blant vinnarane.