Luftfartsekspert langer ut mot SAS-pilotene: Mener de har en annen definisjon av helg

Luftfartsekspert mener pilotenes beskrivelse av turnusbelastningen er «en sannhet med modifikasjoner».