Aker-sjefen varsler at tusenvis av arbeidsplasser er i spill: – Dette er virkelig ikke tidspunktet for økt skatt

Nedbemanningene i norsk leverandørindustri har allerede begynt. Aker-sjef Øyvind Eriksen viser nå frem planer for Aker Solutions og Kværner som viser den brutale utviklingen som vil komme hvis ikke ordreboken snart får påfyll – en utvikling som også vil sette den grønne omstillingen tilbake, mener han.

Aker-sjef Øyvind Eriksen avbildet på et besøk på Aker BPs Ivar Aasen-felt i 2017.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Jeg er dypt bekymret for norsk leverandørindustri. Aker-bedriftene representerer noen av de største, men dette dreier seg også om veldig mange andre bedrifter og ikke minst mange lokalsamfunn. Situasjonen er den samme for alle, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker til E24.

Eriksen sitter på toppen av Kjell Inge Røkkes industrikonglomerat Aker – som både sitter på eiersiden i oljeselskapet Aker BP, skipseierselskapet Ocean Yield og leverandørbedriftene Aker Solutions, Kværner og Akastor.

Han forteller at både Aker-selskaper og resten av leverandørindustrien nå vil oppleve full stopp eller ha svært lite å gjøre etter hvert som ordrereserven spises opp.

I verste fall kan det bety Kværners verft i Verdal og Stord blir stående uten arbeid. Det samme gjelder Aker Solutions’ verft i Egersund, forteller Eriksen. Fabrikasjonen til Aker Solutions i Tranby og Sandnessjøen er allerede vedtatt helt eller delvis lagt ned.

Coronaviruset og den påfølgende oljekrisen har gitt bråstans i nye ordrer og prosjekter – rett og slett fordi oljeselskapene må kutte investeringer for å rasjonere kapitalen og beskytte sin finansielle situasjon. De må avvente til uroen i oljemarkedet rier seg før de igjen kan vurdere nye prosjekter.

– Det kan ta lengre tid enn vi har anledning til å vente på, sier Eriksen.

Les også

Verdiene til Kjell Inge Røkkes Aker halvert på tre måneder

TechnipFMC vil kutte 700 stillinger i Norge: Mer enn hver femte mister jobben

For å bøte på dette og for å få oljeselskapene til å sette i gang prosjekter som nå er på vent har næringen, med LO i ryggen, foreslått en skattepakke som vil gi mindre skatte nå og mer skatte senere.

Det vil gjøre det mulig å få ned balanseprisen, frigi kontanter og redusere usikkerheten slik at prosjekter kan få grønt lys likevel – «uten at det koster staten en krone», som Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik beskrev det til E24 denne uken.

Finansdepartementet mener bransjens forslag faktisk øker statens skatteinntekter. Likevel har regjeringen foreslått en mye strammere pakke, med en halvert friinntekt, uten full avskrivning og med kortere tidsfrister. Det får Aker-sjefen til å reagere:

– Dette er virkelig ikke tidspunktet å pålegge en hardt prøvet industri økt skatt. Equinor har sagt at regjeringens pakke reduserer balanseprisen i deres prosjekter med under én dollar per fat. Det sier seg selv at det ikke vil gjøre noe forskjell for å få realisert prosjekter og derfor heller ikke skape tilsiktet, ny aktivitet som monner.

Eriksen og oljenæringens vurdering av skattepakken får full støtte av Atle Guttormsen, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og Thore Johnsen, professor emeritus ved NHH.

Det anerkjente analyseselskapet Wood Mackenzie konkluderer også med at regjeringens skattepakke ikke vil gi økte investeringer, melder bransjebladet Upstream.

Har kuttplanene klare

Da Aker fredag sendte ut kvartalsregnskapet sitt for første kvartal la de ved en presentasjon der selskapet viser frem de interne bemanningsplanene som Aker Solutions og Kværner nå har laget:

  • En plan for et scenario med oljenæringens skattepakke og nye prosjekter
  • En annen plan med et scenario uten nye ordrer, som er det man i hovedsak tror vil skje med regjeringens pakke.

Forskjellen er brutal. Bemanningen hos Aker Solutions og Kværner vil uansett falle fra nivået rett før corona-krisen, men bemanningsbehovet blir langt større med oljenæringens skattepakke fordi man da kan sette i gang flere prosjekter.

Aker Solutions og Kværner frykter å ha henholdsvis 7.000 og 5.800 færre folk i sving uten nye ordrer om ett år, sammenlignet med inngangen av 2020. Med nye prosjekter og næringens skattepakke vil Aker Solutions behov være om lag 2.000 høyere.

Fra høsten 2022 kan situasjonen være så ille at Kværner ikke har behov for folk på anleggene i Norge i det hele tatt, hvis ikke det kommer ordrer. Aker Solutions frykter å måtte gå ned til en bemanning på rundt 3.000 i Norge i 2022 – fra om lag 10.000 i inngangen til 2020.

– Industriens tiltakspakke er underbygget av konkrete prosjekter som de store aktørene på norsk sokkel har delt med bransjen og myndighetene. Hvilken aktivitet Norsk Olje og Gass-forslaget vil gi er derfor langt på vei forutsigbart, sier Eriksen, og fortsetter:

– Regjeringens forslag har blitt vurdert opp mot de konkrete prosjektene på tilsvarende måte. Equinor, Aker BP og resten av industrien har konkludert med at regjeringens forslag ikke vil skape ny aktivitet av nevneverdig omfang.

Han peker på at store prosjekter som Wisting og Noaka, som alene vil kunne skape 90.000 årsverk, ikke er mulige innenfor rammene i regjeringens pakke.

Eriksen sier at man har gått til det «ekstraordinære» skrittet å vise frem de interne planene for å «etablere de brutale realitetene».

– Inntil tiltakspakken som industrien har foreslått er vedtatt av Stortinget så må våre bedrifter planlegge for at det ikke kommer noe ny aktivitet, sier Eriksen.

Aker-sjefen sier at det uten nye prosjekter blir «full stopp» på Akers to verft de neste to årene og at Aker Solutions blir en «atskillelig mindre virksomhet enn i dag».

– Modifikasjoner og vedlikehold på eksisterende felt vil i stor grad sørge for at man holder hjulene i gang, men dette er ikke et bærekraftig utgangspunkt for å kunne levere de tjenestene oljeselskapene vil være avhengig av i mange tiår fremover. Det vil heller ikke muliggjøre en grønn omstilling, som for eksempel industrialisering av havvind, sier han.

Les også

Milliardsmell for Kjell Inge Røkkes Aker BP: Kutter utbyttet med 67 prosent

Den blå linjen viser nedbemanningen som Aker Solutions (t.v.) og Kværner planlegger å gjennomføre uten nye prosjekter. Den sennepsgule viser bemanningen man vil trenge med de prosjektene Equinor og Aker BP mener de kan gjennomføre med oljeskattepakken til næringen.

Frykter man spenner ben under fornybar

Selv om Aker-systemet er tungt inne i oljenæringen, så har både Aker Solutions og Kværner de siste årene bygget seg opp innen grønn teknologi – særlig innen havvind.

Begge selskapene har vunnet kontrakter og jobber både opp mot muligheter i Norge og utenlands. Skal det bli noe av norsk leverandørindustris grønne omstilling kan man imidlertid ikke få det aktivitetsfallet som man nå kan skue i horisonten, advarer Aker-sjefen.

– Tiltak for å opprettholde aktiviteten i leverandørindustrien er et premiss for å beholde menneskene, som også er helt avgjørende for å omstille til fornybar energi og grønn industri, sier Eriksen.

Aker-sjefen og klimastiftelsen Zero har sammen gått ut og påpekt hvordan havvind er en av Norges store muligheter fremover. Samtidig trengs det nå en industrialisering og reduksjon av kostnader:

– Da trengs det flere utbygginger i storskala, ikke flere pilotanlegg, sier Eriksen og fortsetter:

– Skal Norge bli en sentral aktør her, så må rammeverket og skattesystemet avklares. Jeg håper og tror at våre politiske myndigheter ser mulighetene som ligger der, sier Eriksen.

Driver aktiv lobbyvirksomhet

Både Aker, Equinor, NHO og LO-apparatet er nå i aktiv dialog med politikere for å forsøke å få vedtatt en krisepakke for næringen.

– Jeg oppfatter at det er en god dialog om tiltak for å sikre kompetansen og en kapasitet i leverandørindustrien. De aller fleste politiske partiene har gitt uttrykk for at de er enig i at tiltak som stimulerer aktiviteten er påkrevd, sier Eriksen og legger til:

– Diskusjonen handler hovedsakelig om hvilke tiltak som vil skape mest aktivitet og bidra til en grønn omstilling fremover.

Den store spenningen er om Stortinget vil gå for tiltakspakken oljenæringen, NHO og LO har foreslått, eller den pakken regjeringen har foreslått.

I et brev til Stortinget har finansministeren opplyst at oljenæringens skattepakke faktisk vil øke statens skatteinntekter med 5,1 milliarder kroner i 2020 og 2021 – målt i nåverdi.

I et annet brev gir finansministeren beregninger i nominell endring frem til 2027 som viser at statens inntekter ender 3,5 milliarder høyere med oljenæringens eget forslag.

Med andre ord: Skattetrykket på oljenæringen økes samlet sett, selv med næringens egen pakke, ifølge departementet.

Selv om Finansdepartementet understreker at regnestykkene er anslag med usikkerhet, så regner man altså med at staten vil tjene mer penger på å utsette skatten til oljeselskapene for å incentivene aktivitet og prosjekter, og heller få inn skatten i årene som kommer.

E24 har spurt finansdepartementet om hvorfor man lanserer en tiltakspakke som man hevder skal sikre arbeidsplasser, men som faktisk øker skattetrykket, samt hvordan regjeringens pakke skal sikre at prosjekter blir realisert:

– I den ekstraordinære situasjonen vi nå befinner oss i er det nødvendig med tiltak for å legge til rette for at flere av de planlagte investeringene i petroleumsbransjen kan bli gjennomført. Regjeringens forslag vil bidra til økt likviditet for oljeselskapene, og vil kunne bidra til at planlagte prosjekter kan bli realisert. Det er imidlertid riktig at forslaget ikke er like omfattende som det bransjen selv har ønsket, sier statssekretær Magnus Thue i en uttalelse.

Publisert: