Åge Korsvold (68) har varslet styret i Orkla at han ønsker å fratre sin stilling som konsernsjef for Orkla, skriver selskapet i en pressemelding torsdag.

Korsvold ble konstituert konsernsjef 30. april 2012, og i august samme år besluttet styret å forlenge engasjementet.

Under Korsvolds ledelse er det gjennomført store strukturelle endringer i tråd med strategien som styret besluttet høsten 2011. Selskapet er nå i ferd med å bli et rendyrket merkevareselskap.

— I min tid som konsernsjef har Orkla gjennomgått store omstillinger, et arbeid som har vært spennende og inspirerende. Merkevaren er nå godt rustet til å møte framtidige utfordringer, og det er nå naturlig for meg å overlate arbeidet videre, sier Korsvold.

Orklas styreleder Stein Erik Hagen sier han takker Korsvold for den ekstraordinære innsatsen Korsvold har gjort i forbindelse med omstillingsprosessen.

— Korsvold har fullført en krevende, men nødvendig prosess i tråd med styrets strategi, sier Hagen.

Orklas styre har startet arbeidet med å finne Korsvolds etterfølger, og vil komme med en kunngjøring når dette arbeidet er avsluttet. Korsvold blir sittende i stillingen til en ny konsernsjef er funnet.