Å selge forsikring gjennom eierbankene har gitt rekordresultater for Frende-konsernet. Mot mange odds ble forsikringsselskapet etablert i 2007. I starten var det kraftige minustall, men nå leverer skade— og livsforsikring plusstall som totalt summerer seg til over 96 millioner kroner i 2013. Egentlig er tallene over 140 millioner. Men på grunn av usikkerhet rundt moms på utenlandskjøpte IT-systemer har selskapet satt av 45 millioner kroner i en engangssum om kravet skulle komme.

— Jeg er skikkelig imponert over utviklingen til Frende. Det var ikke bare enkelt å etablereet skade- og livselskap helt fra grunnen. Nå er strategien at selskapets inntjening skal være så god at det bidrar til å trekke egenkapitalavkastningen i Sparebanken Vest-regnskapet opp, sier administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest. Banken er største aksjonær med 39,7 prosent.

200 utsalgssteder

Noe av nøkkelen til suksessen ligger i bruken av de 15 sparebankene på eiersiden til å selge forsikring til kundene. I Hordaland har skadedelen bygget seg opp til en markedsandel på 20 prosent. Totalt har Frende Skadeforsikring passert 100.000 kunder, og hadde et resultet før skatt på 79,2 millioner kroner i 2013.

— Det er klart at distribusjonen gjennom alle filialene til eierbankene er nøkkelen til suksess for oss. Det viser også resten av markedet at de som vokser gjør det ved salg gjennom direkte kontakt med kundene, sier administrerende direktør Bjørn Thømt i Frende Skadeforsikring.

Totalt er det rundt 200 filialer som selger Frendes forsikringer. Til sammenligning har DNB rundt 220 kontorer på landsbasis.

Siste tilførsel på eiersiden er Sparebanken Sogn & Fjordane, Frende-ledelsen håper de kan knytte til seg enda flere sparebanker som partnere.

Stort potensial

Tallene for livsforsikringsdelen viser et resultat eter skatt på 15,5 millioner kroner. Det er lavere enn fjoråret, men skyldes avsetninger til mulige momskrav på IT-investeringer. Justert for disse er resultatet nesten 28 millioner.

— Potensialet for livsforsikringer er stort. I denne sektoren vokser markedet, særlig forsikring tilknyttet folks gjeldssituasjon, uføreforsikring og barneforsikringer, sier sjefen for Frende Livsforsikring, Sverre Gjessing.

Han mener noe av det avgjørende blir å tenke nytt fremover.

— Når det gjelder kundeopplevelse har skadeselskapene vært langt flinkere til å tenke nytt. Det er ingen hemmelighet at livsforsikringsbransjen er temmelig trege på den fronten. Dermed er det store muligheter for å tenke mer radikalt og legge til rette for at kundene kan få en enklere og bedre opplevelse i sin kontakt med oss, sier Gjessing.