• GOD MARGIN: Kidsa barnehager gikk i 2013 med et solid overskudd. Personal- og administrasjonsdirektør Trine Samuelsberg mener resultatet er akseptabelt, men påpeker at de også har store kostnader. Her i Kidsa Inndalen. foto: Ørjan Deisz

Osloselskap kjøper bergensbarnehager

Bergens største barnehageaktør, Kidsa Barnehager, er solgt til Kidprop AS.