Syndere kan ikke skrifte over nett

Skriftemål gjennom internett kommer ikke på tale, opplyser Vatikanet.