• FORURENSING: Stolane oppdrettsanlegg er ett av fire matfiskanlegg Lerøy vest driver i Radfjorden, der det er påvist kobberforurensing. FOTO: ARKIVFOTO

Lerøy måtte bytte oppdrettsnøter etter alvorlig forurensing

Oppdrettsselskapet Lerøy har byttet ut nøtene i de fire oppdrettsanleggene i Radfjorden etter påvisning av alvorlig kobberforurensing i fjordsystemet.