433.000 bedrifter i Norge

Per 1. juli var det i alt 432.566 bedrifter i Norge, viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå.