Den 69 år gamle Tjøntveit er tiltalt for momsbedrageri for 88 millioner kroner. Han stakk av til utlandet for tre år siden og har oppholdt seg i USA. Nå skal han møte Økokrim mandag.

Tjøntveit er tiltalt i forbindelse med steinsalg fra en eiendom han eier i Grimstad. Økokrim mener han har fingert salg av stein i årene fra 1999 til 2002 og oppnådd urettmessig momsrefusjon.

Førstestatsadvokat Petter Nordeng sier til NRK at han regner med at Tjøntveit vil møte til rettssaken til høsten.

På spørsmål om hvorfor Tjøntveit ikke har kommet tilbake tidligere for å svare på anklagene mot seg, sier han at han da ville blitt fengslet.

— Da hadde jeg blitt fengslet og ikke kunnet kjempe for saken min, sier han.

I sitt fravær er selskaper han eide slått konkurs. Tjøntveit er også slått personlig konkurs.