Mindre databruk ved norske skoler

Elever i norsk skole bruker i liten grad datamaskiner i læringsarbeidet, viser en rapport som legges frem i dag.