De fire lederne for de to partiene i Senatet og Representantenes hus ble enige om et rammeverk for en skattereform og trygde— og helseutgiftene neste år.

Det kan bli et første skritt for å unngå det såkalte budsjettstupet, krisen som oppstår om automatiske budsjettkutt og skatteøkninger iverksettes ved nyttår.

Obama har snakket med lederne hver for seg de siste ukene om den fastlåste krisen, men det er første gang alle har møttes sammen i samme rom. De fire lederne opptrådte også sammen da de møtte pressen etter møtet i Det hvite hus.

Kort tid igjen på å bli enige

De to demokratene, Nancy Pelosi og Harry Reid, sa de innser behovet for innsparinger, mens de to republikanerne, Mitch McConnell og John Boehner, sa de hadde gått med på å diskutere økte inntekter for staten som en del av reduksjon av budsjettunderskuddet.

Politikerne har bare noen uker på seg til å avverge at automatiske kutt og skatteøkninger for til sammen 600 milliarder dollar iverksettes ved nyttår, med en ny resesjon i USA og global krise som sannsynlig konsekvens.

Republikanerne vil redusere underskuddet utelukkende ved hjelp av dype kutt i mange budsjettposter, mens Demokratene mener noe av reduksjonen må oppnås ved hjelp av skatteøkninger for de rike.