Kjøper du en bolig i Spania for minst 160.000 euro (tilsvarende omtrent 1,2 millioner kroner), vil du i fremtiden kunne få med oppholdstillatelse i Spania på kjøpet. Det melder nyhetsbyrået AP og den britiske avisen The Telegraph.

Planen er ventet å bli godkjent i løpet av noen uker. Spanjolene håper den vil bidra til å sparke liv i landets boligmarked, som flommer over av usolgt eiendom.

Statssekretær i Spanias handelsdepartement, Jaime Garcia-Legaz sier at planen i hovedsak vil være rettet mot de kinesiske og russiske markedene, etter at etterspørselen innenlands har stagnert og ikke viser tegn til bedring.

Billigere enn andre kriseland

Mer enn 700.000 boliger står usolgt etter at boligmarkedet kollapset i 2008. Kollapsen kom som følge av en ekstremt offensiv boligutbygging, finanskrise og deretter eurokrise og en arbeidsledighet som skjøt fart. I tillegg har Spania, etter mange år med tilflytting blant annet fra Latin-Amerika og Nord-Afrika, i perioder opplevd nettoutvandring. Det betyr at flere personer flytter ut av landet enn inn i landet.

Med denne planen byr Spania på en rimeligere oppholdstillatelse enn de andre kriserammede eurolandene Irland og Portugal, hvor man må kjøpe bolig for henholdsvis 400.000 og 500.000 euro, ifølge AP.

Nyhetsbyrået har ikke bragt på det rene om oppholdstillatelsen er forbeholdt Spania eller om det vil gi innpass i hele EU.