Papandreou skal snakke om hvordan finanskrisen rammet Hellas. Også finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) og korrupsjonsjegeren Eva Joly kal holde foredrag på konferansen.

Åpenhet

Arrangør er den norske avdelingen av organisasjonen PWYP — Publish What You Pay. PWYP kjemper for å få store selskaper i gruve- og oljesektoren til å bli mer åpne om regnskapstallene sine og fortelle hva pengene de tjener blir brukt til.

PWYP ble startet i Angola, og har nå støtte fra 700 organisasjoner i 70 land. I Norge er en rekke humanitære organisasjoner, blant dem Norsk Folkehjelp og Redd Barna medlemmer. Fagbevegelsen er representert ved forbundet Industri Energi og Fagforbundet.

Gjemmer pengene

— De store olje- og gruveselskapene får tilgang til naturressurser overalt i verden, men de vil helst ikke betale skatt til landene der verdiene hentes, sier generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thompson. - I stedet bruker de skatteparadiser og hemmelighold. Vi krever at selskapene skal bli mer åpne og legge fram sine finansielle nøkkeltall, sier Thompson.

Til konferansen i Bergen, som varer fra tirsdag til torsdag, er det påmeldt deltakere fra 17 land, deriblant fra flere land i Afrika og Latin -Amerika der det er stor aktivitet i utvinning av landenes ressurser.