EFTAS overvåkingsorgan ESA krever at Norge opphever forbudet mot opptjening av bonuspoeng på innlands flyreiser.

ESA mener at det norske forbudet er i strid med EØS-avtalens direktiv om urimelig handelspraksis.

ESA har meddelt den norske regjeringen sitt standpunkt i dag i form av en grunngitt uttalelse, og gir norske myndigheter en frist på to måneder på å gjøre rede for hvordan Norge vil forholde seg til ESAs krav.

Arbeids— og fornyingsdepartementet har ennå ikke kommentert hvordan Norge vil reagere i saken.

Truer med EFTA-domstolen

— ESA har hatt en grundig juridisk vurdering av saken, og konklusjonen vår er at bonusforbudet strider mot EØS-avtalen. Skulle Norge, til tross for dette vedtaket i ESA, bestemme seg for å opprettholde forbudet, vil neste steg fra oss da kunne være å sende saken videre til EFTA-domstolen. Men nå avventer vi først et norsk svar før vi ser om det er nødvendig å gå videre med saken, sier informasjonssjef i ESA, Trygve Mellvang-Berg, til Aftenposten.

Norge er det eneste land i Europa som har et generelt forbud mot at flyselskapene skal kunne gi pasassjerene bonuspoeng. Forbudet ble innført midlertidig i 2002 for å sikre at Norwegian startet rutetrafikk i konkurranse med SAS, og gjort permanent fra 2007. I fjor hadde Fornyings— og administrasjonsdepartementet spørsmålet om å lette på forbudet opp til vurdering, men besluttet å videreføre det uten endringer.

Skjerpet tone

I januar i fjor åpnet ESA en formell sak mot Norge, da advarte ESA Norge om at man anså forbudet for å være i strid med EØS-avtalen og ba Norge om en uttalelse. Den gangen svarte Norge at de ikke var enig i ESAs vurdering og svarte at Norge ville opprettholde forbudet.

Denne gangen er tonen skjerpet.

Nå sender ESA en grunngitt uttalelse til Norge som i klartekst betyr at Norge tvinges til igjen å tillate bonusopptjening. I motsatt fall blir saken trukket inn til EFTA-domstolen.

ESA viser til at EØS-direktivet inneholder en liste over hva som regnes som urimelig handelspraksis. Det er bare i disse tilfellene man kan ha et generelt forbud. Siden flyselskapenes bonusordninger ikke er på listen, er et generelt forbud ikke tillatt.

Hinder

Uavhengig av dette mener ESA at forbudet også er et uberettiget hinder for to grunnleggende friheter innen EØS: friheten til å tilby tjenester og etableringsfriheten for flyselskap.

Det er SAS som har klaget saken inn for ESA, og har hatt overvåkingsorganet på sin side siden i fjor. For noen uker siden gikk selskapet til det uvanlige skritt å på eget initiativ gjeninnføre bonuspoeng på innlandsreiser for kunder med bedriftsavtale. Selskapet mente at forbudet var rettet mot det åpne markedet, mens selskapet nå bare ville gi bonus til reisende med direkteavtale med SAS.

Samtidig stevnet selskapet staten i saken. Denne saken vil ikke bli trukket selv om ESA nå har kommet med en siste advarsel til Norge i saken.

Mikalsen Knut-Erik/Aftenposten

Krever rask fjerning

SAS er glad for ESAs beslutning, og konserndirektør Eivind Roald i SAS sier at selskapet har fått medhold på alle punkter og forventer at Norge raskt fjerner bonusforbudet:

— Vi har selv lenge ment at bonusforbudet har vært i strid med EØS-avtalen, og det gleder oss derfor å se at ESA har kommet til denne samme konklusjonen. Nå forventer vi at Norge retter seg etter denne beslutningen og fjerner dette særnorske forbudet så raskt som mulig, sier Roald til Aftenposten.

Han tar også ESAs standpunkt til inntekt for at det var riktig av SAS å gå til ensidig gjeninnføring av bonuspoeng for avtalekunder.

— ESAs standpunkt har vist at våre kritikere, som angrep oss for å bryte loven, tok feil. Det er ikke vi som bryter loven men den norske stat, sietr Roald.

Norwegian skuffet

Hos Norwegian er man skuffet over utfallet av bonussaken. Selskapet har hele tiden vært tilhenger av forbudet og mener dette sikrer nordmenn billige flybilletter:

— Regjeringen mener bonusforbudet ikke er i strid med EØS avtalen. Så vidt vi kjenner til er det ikke kommet nye, tungtveiende argumenter nå. Bonusforbudet ble besluttet videreført av hensyn til forbrukerne, ikke av hensyn til flyselskapene. Det som imidlertid er en særdeles uholdbar situasjon er at vår konkurrent bare har tatt loven i egne hender og innført bonus på innenriks i Norge, uten at det har fått noen form for reaksjon fra myndighetshold. Vi, som respekterer regelverket og regjeringens vedtak, taper på det. Nå har det gått en hel måned siden det ble sagt at saken måtte «hastebehandles», men tiden har gått uten at noen avklaring er kommet, skriver kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i en epost.