Klart for økt utvinning i Nordsjøen

Oljeutvinningen på norsk sokkel skal forlenges ved utbygging av både gamle og nye felt. Miljøorganisasjonene advarer mot fortsatt store utslipp av CO2 hvis installasjonene ikke blir elektrifisert.