Jakter handikappede

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har planen klar for å få funksjonshemmede inn i arbeidslivet. De funksjonshemmede er svært tilfredse.