Nei takk, ingen av delene

Ønsker verken kabel eller master.