Det kommer frem i rangeringen til The Economist Intelligence Unit, som har utarbeidet en oversikt over matsikkerheten i 105 land.

Rangeringen viser at USA, Danmark, Norge og Frankrike har høyest matsikkerhet i verden.

En kombinasjon av høye inntekter og at lave andeler av inntektene benyttes til innkjøp av mat plasserer disse landene på toppen av listen. Norge ligger på en tredje plass når alle kriteriene regnes med, men scorer lavt på matkvalitet. Her ligger Norge på en 13. plass i oversikten.

De fem fattige landene Madagaskar, Haiti, Burundi, Tsjad og Kongo har lavest matsikkerhet i verden.

Rapporten viser også at i befolkningen i den rikeste delen av verden inntar 1.000 flere kalorier per person per dag sammenlignet med fattige land.

Matsikkerheten måles først og frems etter følgende kriterier: kvalitet og sikkerhet, pris og tilgjengelighet.

Verdens befolkning er ventet å øke fra 7 til 9 milliarder mennesker i 2050, og et godt analyseverktøy for å stadfeste global matsikkerhet vil være viktig i arbeidet med å forebygge sult og feilernæring.