Berggylte og bergnebb kommer fra et anonymt intet, og kan bli oppdrettsnæringens viktigste støttespiller.

Fire steder i landet er det startet oppdrett. Man prøver, feiler og lærer.

Snart skal de første oppdrettede leppefiskene sette ut i laksemerdene.

Ingen snakker om pris, men den er skyhøy, kanskje rundt 1000 kroner pr. stykk for de første som er klare til å settes ut.

Bare på Lovund blir det investert ca. 25 millioner kroner i selskapet Nordland Leppefisk. De største aktørene i nordnorsk lakseoppdrett står bak, og forventningene er høye.

Lus er et av oppdrettsnæringens største problemer siden den kan ramme villaksen. Lakseoppdretterne har det siste året brukt mellom en halv og én milliard kroner på å bekjempe lakselus.

Forskjellige metoder er forsøkt. En av de brukbare kan bli leppefisk som lever i anleggene og spiser den plagsomme lusa før den får gjort skade på både tam og vill laks.

— Fire leppefisker skal holde hundre laks lusfrie, sier Elin Eidsvik som er biologisk ansvarlig ved Nordland Leppefisk.

Den nye, ettertraktede oppdrettsfisken skal bo i et «hotell»av kunstig tang inne i merdene.

Målet er at de skal trives godt og formere seg naturlig.

Hittil er flere tusen levende berggylte og bergnebb samlet inn under en svært lukrativ fangst i Trondheimsfjorden og på Sørlandet.

Disse fiskene blir nå mor og far til første generasjons oppdrettede leppefisk.

Små leppefisk skal leve sammen med små laks, og større leppefisk med de store laksene.

- Levende fanget leppefisk er satt ut i laksemerder, og vi ser at de fungerer. Dette er effektiv avlusing, uten kjemikalier eller store arbeidsoperasjoner, sier styreleder Charles Høstlund i Nordland Leppefisk.

Høstlund bekrefter at leppefisk «betales med gull», og er svært ettertraktet.

- Vårt mål er å produsere en million leppefisk i året innen ti år. Alt tyder på at dette er en ny og lønnsom oppdrettsart, sier han.