• UTFORDRINGER: - Den største utfordringen for bedriftene, er å rekruttere kompetent arbeidskraft, sa næringsminister Monica Mæland. FOTO: MARIE HAVNEN

- Det begynner å bli akutt nå

Næringslivet frykter at en generasjon som mangler noe, er på vei inn i arbeidslivet. - Vi må bli så gode at vi forsvarer det vi tjener, sier BI- professor Torgeir Reve