Lovforslaget som ble introdusert av Texas-republikaneren Lamar Smith i fjor høst, har som mål å beskytte rettighetshavere. Om det blir vedtatt, kan de som sitter med rettighetene gå til en domstol med krav om å blokkere nettsider som bryter opphavsretten.

I stedet for at rettssystemet kan forfølge den som legger ut noe, kan de gå etter dem som driver sidene hvor det blir lagt ut ulovlig kopibeskyttet materiale.

Brin er ikke den eneste som har kommet med krasse ord mot «Stop Online Piracy Act» (SOPA) som først ble kjent i fjor høst.

Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i interesseorganisasjonen IKT-Norge, sier dette om lovforslaget:

— Dette fremstår som et lovforslag som er skrevet i moralsk panikk og er en enkeltsakdrevet propaganda om at brudd på opphavsretten må stoppes for enhver pris.

Det er mange IT-giganter som har gått ut mot lovforslaget. Blant annet Google, Facebook, Twitter, Yahoo og eBay. I tillegg har flere borgerrettighetsorganisasjoner og menneskerettighetsorganisjoner protestert kraftig. Også tidligere visepresident Al Gore har ifølge cNet gått til angrep på lovforslaget.

CNN melder at det går rykter om at flere IT-giganter som Google, Facebook og Twitter vurderer å stenge ned sidene sine som en protest for å vise de mulige konsekvensene om lovforslaget blir vedtatt. Ingen av selskapene har bekreftet at de vurderer noe slikt.

- Politistat

Det at Google-grunnleggeren mener at USA vil kunne sammenlignes med diktaturer om loven blir vedtatt, mener Waterhouse sier mye om debatten.

— Det er den store elefanten i rommet – at man lager et lovverk som ligner på det man har i regimer man ikke vil sammenligne seg med. Og at man tar politistat-tenkingen for langt.

Ifølge CNN skrev Brin i desember på sin Google+-side at «Selv om jeg støtter målet med å redusere brudd på opphavsretten (noe jeg ikke tror denne loven vil gjøre), er jeg sjokkert over at våre lovgivere vurderer metoder som vil sette oss på nivå med de mest undertrykkende nasjonene i verden».

Advokat Jon Wessel-Aas sa til Computerworld før jul at han frykter at også blogger og varslernettsider som Wikileaks kan bli rammet av dette, ettersom ikke-offentliggjorte dokumenter også kan ses på som åndsverk.

Når politikerne er tilbake i Washington forventes SOPA-forslaget å bli tatt opp til debatt. Men motstanderne gir seg ikke. Ifølge Computerworld har nesten 50.000 mennesker skrevet under på et brev til president Obama hvor de ber ham om å legge ned veto mot loven om den går gjennom Kongressen og Sentatet.

Norske konsekvenser

Torgeir Waterhouse sier at dette kan få konsekvenser for nordmenn på flere områder.

— Det ene er at nordmenn ikke vil kunne få tilgang på amerikanske nettsider. Men det kan også bety at data du eller jeg lagrer på en blogg, som kan være 100 prosent lovlig, vil kunne være ulovlig i USA. Dermed vil bloggen ikke være tilgjengelig i USA.

Dette kan også bety at materiale Aftenposten.no legger ut som er lovlig i Norge – kan være ulovlig i USA. Da vil nettavisen i verste fall være utilgjengelig i USA og muligens andre steder.

Også nettsteder som YouTube og Flickr kan risikere å bli fullstendig blokkert - i det minste for en periode.

— Der publiseres det stadig materiale hvor det krenkes rettigheter. Men nettopp det at disse «mellommenns-tjenestene» ikke er ansvarlige for hva brukerne gjør, gir friheten som gjør at internett er så verdifullt. Akkurat som at veinettet vårt er verdifullt fordi vi selv bestemmer hvor og hvordan vi skal kjøre, skisserer Torgeir Waterhouse.

- Bryter en barriere

Waterhouse mener også at man setter til side tradisjonell rett og bryter en ny barriere med dette lovforslaget.

— Om vi sammenligner med den fysiske verden, vil jeg kunne si at jeg mener at det foregår ulovlig omsetning av mine eiendeler i en bygning og så må hele bygningen stenges. Det er en vridning av logikk, mener han.

Anti-pirat-advokat ikke for bekymret

Rune Ljostad er advokat i Simonsen advokatfirma, som blant annet driver med anti-piratarbeid og rettighetsbeskyttelse. Han sier han ikke kjenner detaljer om SOPA foruten det han har lest i media.

- Men jeg vil være veldig forsiktig med å trekke for bastante konklusjoner. Ytringsfriheten står veldig sterkt i USA, og jeg tar for gitt at lovgiverne tar hensyn til det når loven eventuelt blir vedtatt, sier Ljostad til Aftenposten.no.

Ljostad viser også til forslagene til endringer i åndsverkloven i Norge fra Kulturdepartementet. De endringene åpner for å blokkere enkelte nettsider som for eksempel Pirate Bay. Advokaten sier mange rettighetshavere han representerer, ikke nødvendigvis vil blokkere lovlige sider hvor det også foregår ulovlig aktivitet, som for eksempel YouTube, – slik som det fryktes i USA.

— Men flere mener at de som står bak slike sider må være mer aktive for å stoppe rettighetskrenkelser. De kan ikke bare sitte og vente til rettighetshavere gang på gang forteller dem om konkrete hendelser. De bør gjøre noe mer aktivt for å forebygge lovbruddene.

Lignende norsk lov

Også Torgeir Waterhouse i IKT-Norge drar en sammenligning mellom SOPA og den norske åndsverkloven, selv om han presiserer at det norske regimet langt fra vil være like omfattende som eventuelt SOPA vil bli.

— Dersom materialet er ulovlig på nett, må man gå etter den som har gjort noe galt. Lettbeint blokkering er ikke veien å gå, mener han.